Stran z ulicami (GIS)

Čeprav nam ulične oznake v vsakodnevnem hitenju navadno pomenijo le pomoč pri orientaciji v našem ali tujem mestu, lahko prav iz imen naselij, ulic, trgov in parkov, razberemo tudi del zgodovine in razvoja mesta ali zanje značilnega geografskega pečata kot ledinskega imena.