Ljubljana v številkah

Vsi navedeni podatki so prikazani za Mestno občino Ljubljana.

Prebivalci

 • število prebivalcev: 292.988, vir: SURS, 1.1.2019
 • gostota prebivalstva na km2: 1.065,4, vir: MOL, 1.1.2019

Površina in podnebje

 • površina MOL: 274,99 km2, vir: GURS
 • dolžina občinske meje: 137,3 km, vir: GURS
 • povprečna letna temperatura 2018: 12,5° C, vir: ARSO
 • povprečna temperatura - januar 2018: 4,8° C, vir: ARSO
 • povprečna temperatura - julij 2018: 22,3° C, vir: ARSO
 • povprečna letna temperatura (klimatološko povprečje 1981-2010): 10,9° C, vir: ARSO
 • letna višina padavin 2018: 1376,6 mm, vir: ARSO
 • povprečna letna višina padavin (klimatološko povprečje 1981-2010): 1363 mm, vir: ARSO
 • nadmorska višina: 298 m, vir: GURS

Gospodarstvo

 • število podjetij: 41.708, vir: SURS, 2017
 • število oseb, ki delajo: 266.795, vir: SURS, 2017
 • prihodek (1000 EUR): 40.708.652, vir: SURS, 2017
 • število oseb, ki delajo na podjetje v občini: 6,4, vir: SURS, 2017
 • število brezposelnih december 2018: 12.081, vir: ZRSZ
 • povprečna neto plača v Ljubljani v letu 2017: 1.231,47 EUR, vir: SURS, 2018

Promet

 • število avtobusov mestnega potniškega prometa: 213, vir: LPP, 2018
 • dolžina osnovnih linij mestnega potniškega prometa: 391 km, vir: LPP, 2018
 • število opravljenih potovanj v mestnem potniškem prometu: 36.988.034, vir: LPP, 2018
 • število registriranih motornih vozil: 186.421, vir: SURS, 31.12.2018
 • število registriranih osebnih vozil: 150.439, vir: SURS, 31.12.2018
 • število izdanih taksi dovoljenj: 836, vir: MOL, 2018
 • prepeljani potniki z letali: 1.813.440, vir: SURS, 2018
 • prepeljani tovor z letali: 12.363.000 t, vir: SURS, 2018

Turizem

 • število hotelov: 34, vir: Turizem Ljubljana, 2019
 • število gostov: 1.022.862, vir: SURS, 2018
 • število nočitev: 2.179.916, vir: SURS, 2018

Zdravstvo

 • osnovno zdravstveno dejavnost opravlja Zdravstveni dom Ljubljana v 8 enotah na 11 glavnih lokacijah (preko 410 zdravstvenih programov) in koncesionarji (preko 145 zdravstvenih programov), vir: MOL, 2019
 • lekarniško dejavnost opravlja Lekarna Ljubljana (28 lekarn v MOL) in 14 koncesionarjev, vir: MOL, 2019

Socialno varstvo

 • število izvajalcev pomoči na domu v mreži javne službe v MOL: 2, vir: MOL, 2019
 • število uporabnikov storitve pomoč na domu: 1.317, vir: MOL, 2018
 • število upravičencev do denarnih pomoči: 6.558, vir: MOL, 2018
 • povprečno število družinskih pomočnikov: 110, vir: MOL, 2018
 • povprečno mesečno število (do)plačil v institucionalnem varstvu: 890, vir: MOL, 2018

Šolstvo in znanost

 • število vrtcev: 46, vir: MOL, 2019
 • število osnovnih šol: 52, vir: MOL, 2019
 • število srednjih šol: 32, vir: MIZŠ, 2018
 • število fakultet: 23, vir: MIZŠ, 2018
 • število akademij: 3, vir: MIZŠ, 2018
 • število glasbenih šol: 9, vir: MOL, 2019
 • število zasebnih visokošolskih zavodov: 18, MIZŠ,  2018
 • število lokacij dijaških in študentskih domov: 20, vir: MIZŠ, 2018
 • število študentov: 41.247, vir MIZŠ, 2018 (podatki o vpisu)
 • število raziskovalnih organizacij: 401, vir: IZUM, 2018

Šport

 • 62. Pohod Pot ob žici: 39.489 udeležencev, vir: MOL, 2018
 • 23. Ljubljanski maraton: 20.846 udeležencev, vir: MOL, 2018
 • Kolesarski maraton Franja: 7.252 udeležencev, vir: MOL, 2018

Kultura

 • število muzejev in galerij: 14, vir: MK, 2019
 • število javnih zavodov na področju gledališč: 5, vir: MOL, 2019
 • število javnih zavodov s področja glasbe: 4, vir: MOL, 2019
 • število stalnih kinematografov: 5 (skupno 19 platen), vir: MOL, 2019
 • Mestna knjižnica Ljubljana ima v MOL 20 enot (pet območnih enot s 15 krajevnimi knjižnicami) in 13 postajališč Potujoče knjižnice, vir: MKL, 2019
 • število enot knjižničnega fonda Mestne knjižnice Ljubljana: 1.760.196 enot, od tega 1.502.008 knjig, vir: MKL, 2018
 • število specialnih knjižnic v Ljubljani: 70, vir: NUK, 2018
 • zbirka knjižnega gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici: 2.863.675, vir: NUK, 2018

Prireditve

 • število prireditev Gospodarsko razstavišče: 261, vir: GR, 2018
 • število prireditev ŠP Tivoli: 172, vir: ŠL, 2018
 • število prireditev Center Stožice: 264, vir: ŠL, 2018
 • število prireditev Festival Ljubljana: 239, vir: FL, 2018
 • število prireditev Cankarjev dom: 2.431, vir: CD, 2018
 • število projekcij Kinodvor: 2.071, vir: Kinodvor, 2018
 • število prireditev CUK Kino Šiška: 422, vir: CUK KŠ, 2018
 • število razstav Muzej in galerije mesta Ljubljane: 50 + 3 gostujoče, vir: MGML, 2018
 • število prireditev Muzej in galerije mesta Ljubljane: 1.481, vir: MGML, 2018
 • število prireditev Pionirski dom-Center za kulturo mladih: 362, vir: PD CZKM, 2018
 • število prireditev Ljubljanski grad: 595, vir: LG, 2018
 • število predstav Mestno gledališče Ljubljansko: 412, vir: MGL, 2018
 • število predstav Slovensko mladinsko gledališče: 278, vir SMG, 2018
 • število predstav Lutkovno gledališče Ljubljana: 779, vir: LGL, 2018
 • število prireditev Lutkovno gledališče Ljubljana: 435, vir LGL, 2018
 • število razstav Mednarodni grafični likovni center: 15, vir MGLC, 2018
 • število prireditev Mednarodni grafični likovni center: 359, vir: MGLC, 2018
 • število prireditev Mestna knjižnica Ljubljana: 3.978, vir: MKL, 2018