Strategija socialnega varstva v MOL

Vsak dan si prizadevamo za izboljšanje kakovosti življenja

Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od leta 2013 do 2020 je temeljni strateški dokument z izhodišči, usmeritvami ter cilji in nalogami MOL na področju socialnega varstva.

V Mestni občini Ljubljana si s številnimi ukrepi vsak dan prizadevamo za izboljšanje kakovosti življenja naših meščank in meščanov. Pri tem posebno skrb namenjamo najranljivejšim skupinam, ki so pomoči najbolj potrebne, saj se zavedamo, da je mesto, ki je prijazno njim, prijazno vsem.

Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana za obdobje od leta 2013 do 2020 je že tretja po vrsti, tako da z njo nadaljujemo že začrtano pot. Nabor ukrepov, ki jih vsebuje strategija, bo marsikomu, ki se je znašel v življenjski stiski, olajšal in olepšal vsakdan.

Mestna občina Ljubljana se z omenjeno strategijo zavezuje, da bo še naprej sledila načelom socialne pravičnosti, stremela k zagotavljanju enakih možnosti za vse ter aktivno prispevala k preprečevanju socialne izključenosti meščank in meščanov. Pri tem so nepogrešljive tudi nevladne organizacije, ki dopolnjujejo in bogatijo javno službo na tem področju.