Imigrantke in imigranti

Z namenom integracije imigrantov in imigrantk ter s tem lažjim vključevanjem imigrantk in imigrantov  v družbo, MOL  sofinancira programe, kjer se izvajajo individualna svetovanja in informiranje, kreativne delavnice, učna pomoč, socialne in didaktične igre, športne aktivnosti, družabno udejstvovanje, opismenjevanje in tečaj slovenskega jezika, praktične oblike pomoči pri integraciji (npr. urejanje dokumentacije, pomoč pri zaposlitvi) in posredovanje pri strokovnih službah in državnih institucijah ter obveščanje javnosti.