Program zdravih mest

Zdravje je pomembna vrednota

Program zdravih mest se je začel razvijati v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Skupščina SZO je leta 1991 soglasno potrdila, da predstavlja gibanje »Zdrava mesta« aktivnosti za promocijo in ohranjanje zdravja v urbanem okolju. V MOL smo vanj vključeni od samega začetka leta 1989.

Zdravo mesto je tisto mesto, ki vse svoje aktivnosti vodi s spoznanjem, da je zdravje pomembna vrednota in da je skrb za zdravje odgovornost vseh lokalnih politik in ne zgolj sistema zdravstvenega varstva. Pri tem ima podporo mestnih oblasti, podporo javnih sektorjev in drugih institucij pri načrtovanju in spopadanju z naraščajočimi izzivi na področju javnega zdravja.

Mestna občina Ljubljana je leta 2018, kot edina slovenska občina, prejela certifikat Svetovne zdravstvene organizacije, za izjemen prispevek in zavezanost pri promociji zdravja ter ohranjanju in spodbujanju zdravega življenjskega sloga ter pohvalo za aktiven pristop in vsebinski prispevek Mestne občine Ljubljana pri delovanju Evropske mreže zdravih mest.

Vsebinsko smo v zadnjih letih poseben poudarek namenjali izboljševanju zdravja za vse ter zmanjševanju neenakosti v zdravju. V aktivnosti smo se vključevali z vsebinami in predstavitvami (v zadnjih nekaj letih smo se na letnih konferencah predstavljali z aktivnostmi, ki se izvajajo za starejše, osebe z oviranostmi, brezdomne osebe, s certifikatom LGBT prijazno, z aktivnostmi na področju enakosti spolov itd.).

Tudi v naslednjih letih si bomo prizadevali krepiti aktivnosti promocije zdravja ter ohranjanja in spodbujanja zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju.