Poročila

Zahtevki za izplačilo in poročila o izvajanju socialno varstvenih in programov varovanja zdravja, sofinanciranih preko javnih razpisov Ljubljana – Zdravo mesto

Zahtevki za izplačilo

Prejemniki/-ce sredstev na podlagi javnih razpisov Ljubljana – zdravo mesto morajo zahtevke za izplačila pripraviti v spletni aplikaciji, dostopni na naslovu http://erazpisisubvencije.ljubljana.si. Natisnjen elektronsko zaključen zahtevek morajo prejemniki/-ce poslati tudi po pošti, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Oddelek za zdravje in socialno varstvo«, in sicer do 5. v mesecu za tekoči mesec, razen:

prvega zahtevka za izplačilo, ki ga prejemnik/-ca posreduje MOL po uveljavitvi letne pogodbe oziroma aneksa in
zahtevka za mesec december, ki ga je potrebno MOL posredovati najkasneje do 20. novembra v tekočem letu.

Poročila o izvajanju programov

Prejemniki/-ce sredstev na podlagi javnih razpisov Ljubljana – zdravo mesto morajo prvo fazno, drugo fazno in zaključno poročilo o izvajanju sofinanciranega programa pripraviti izključno na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije posameznega javnega razpisa, in sicer v spletni aplikaciji, dostopni na naslovu http://erazpisisubvencije.ljubljana.si. Natisnjeno elektronsko zaključeno poročilo morajo prejemniki/-ce poslati tudi po pošti, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Oddelek za zdravje in socialno varstvo«, in sicer:

prvo fazno poročilo o izvajanju programa v obdobju januar - maj najkasneje do konca junija,
drugo fazno poročilo o izvajanju programa v obdobju januar - september najkasneje do konca oktobra in
zaključno poročilo o izvajanju programa v celem letu najkasneje do konca januarja naslednje leto.