Na poti v krožno gospodarstvo

Soustvarjamo zgodbo krožnega gospodarstva

V Mestni občini Ljubljana smo pripravili izbor primerov krožnega gospodarstva, ki jih že izvajamo v mestni upravi, javnih podjetjih, javnih zavodih ali v četrtnih skupnostih. Seznam primerov bomo sproti dopolnjevali.

Prepričani smo, da bo usmerjanje iz linearnega v krožno gospodarstvo v prihodnje pomembno vplivalo ne samo na proizvodnjo in gospodarstvo, ampak na celotno družbeno ureditev ter na spremembo naše miselnosti. Če se bomo naučili rabiti in porabiti manj, stvari uporabiti večkrat in še naprej sledili načelom delitvene ekonomije, bomo zmagovalci mi in naše okolje.

Krožno gospodarstvo je tudi bilo osrednja tema mednarodne konference EUROCITIES, ki smo jo v letu 2017 gostili v Ljubljani. 

Kaj je krožno gospodarstvo?

Krožno gospodarstvo kot nov ekonomski model lahko na najkrajši način opredelimo z izzivom »Kako različne vire v proizvodnem in potrošniškem ciklu zadržati čim dlje?«. Krožno gospodarstvo zajema izbiro materialov, modularno oblikovanje izdelka, možnost njegovega vzdrževanja, popravljanja, nadgrajevanja in obnove, dodelave ali predelave in šele v skrajni fazi recikliranja. V krožnem gospodarstvu stremimo k prehajanju od izdelkov do storitev,od posedovanja/ lastništva do souporabe.

Pot do krožnega gospodarstva so tudi:

  • Najem namesto nakupa.
  • Storitev namesto izdelka.
  • Souporaba namesto lastništva.
  • Industrijska simbioza.

Vključitev v fundacijo Ellen MacArthur

Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016, se je na povabilo fundacije Ellen MacArthur vključila v mrežo Circular Cities, katere cilj je širjenje dobrih praks in znanja prek posebne spletne platforme, ki bi mestom služila kot navdih za inovacije na področju gospodarstva z nič odpadki in krožnega gospodarstva.  Poleg Ljubljane si je članstvo v mreži s svojimi naprednimi dobrimi praksami prislužilo samo še enajst mest (članstvo je mogoče samo na osnovi povabila), in sicer Austin, Boulder, Copenhagen, London, New York, Peterborough, Phoenix, Rio de Janeiro, Tel Aviv, Toronto in Vancouver.