Kanadska in orjaška zlata rozga

Solidago canadensis, Solidago gigantea

Opazni zlato rumeni cvetovi, manj opazna stebla, ki suha dajejo krasen papir.

Domovina: Severna Amerika.

Opis: Obe vrsti zlate rozge sta zelnati trajnici, visoki do 2 m. Listi so premenjalno razvrščeni, sedeči ali kratkopecljati. Rumeni cvetovi so združeni v drobne koške, ki so nameščeni v razvejenih ovršnih socvetjih. Plod je 0,9–1,2 mm dolg orešek z do 2,5 mm dolgim šopom laskov.
Vrsti se razlikujeta po nekaj dobro razpoznavnih znakih: steblo kanadske zlate rozge je v socvetju kratkodlakavo, pri orjaški zlati rozgi pa golo. Koški (socvetja) kanadske zlate rozge so manjši (dolgi 2–3 mm) in jezičasti cvetovi v njih so komaj daljši od cevastih. Orjaška zlata rozga ima večje koške (dolgi so 3–4 mm), jezičasti cvetovi so razločno daljši od ovojka in cevastih cvetov.

Rastišča: Okrasna rastlina, ki se širi na gozdne jase, gozdne robove, redko košene travnike, ob vodah in ruderalnih mestih.

Čas cvetenja: Julij–oktober (orjaška zlata rozga zacveti nekoliko prej kot kanadska).

Zrelost semen: Od septembra naprej.

Razmnoževanje in razširjanje: Drobne enosemenske plodove, ki imajo na enem koncu šopek laskov, na dolge razdalje raznaša veter. Rastlina pa se razširja tudi z razraščanjem korenik in njihovim razkosanjem. Koščke lahko nehote raznesemo s prstjo.

Odstranjevanje

Posamične rastline lahko ročno izkopljemo in pri tem pazimo, da odstranimo vse podzemne dele. Širjenje manjših sestojev lahko omejimo s košnjo ali odstranjevanjem rastlin še pred cvetenjem. S tem preprečimo vnašanje novih semen v talno zalogo semen in s tem kalitev novih rastlin. S pogosto košnjo sčasoma izčrpamo zaloge hranil v korenikah in rastline počasi propadejo. Različni viri navajajo, da košnja dvakrat letno (maja in avgusta), več let zapored, lahko zelo zmanjša sestoj zlate rozge.

Kam z odstranjenimi rastlinami

Orjaško in kanadsko zlato rozgo lahko oddate v zbirnem centru Povšetova v ustrezen zabojnik:

1. Zabojnik KANADSKA IN ORJAŠKA ZLATA ROZGA:

 • pokošena stebla mladih rastlin skozi vse leto, nabrana od marca do junija,
 • ločeno zbrane liste zlatih rozg.

2. Zabojnik ZELENI ODREZ:

 • pokošena stebla mladih rastlin skozi vse leto, nabrana od marca do junija,
 • ločeno zbrane liste zlatih rozg.

3. Zabojnik INVAZIVNE RASTLINE – OSTALO:

 • podzemne dele,
 • socvetja in plodove.

Na domač kompost lahko odložite:

 • pokošena stebla mladih rastlin skozi vse leto,
 • ločeno zbrani listi zlatih rozg.

V sežig je treba oddati:

 • podzemne dele, cvetoča in plodeča stebla,
 • spodnje dele stebel, ki se ukoreninjajo.

Zastirka: vse dele rastline najprej zmeljemo in povsem posušimo ter nato uporabimo kot zastirko.

Možnosti uporabe odstranjenih rastlin:

 • papir (suha stebla)
 • barvila (socvetja)
 • pletarstvo (stebla)
 • zdravilstvo

Naredi sam (DIY):

 • papirna opeka
 • cvetlično pismo
 • semenski papir
 • papirni lonček za rastline

Delavnica za ročno izdelavo papirja (Povšetova ul. 6, Ljubljana): izdelava papirja, izobraževalne delavnice
Izdelava papirja na polindustrijskem nivoju: Inštitut za celulozo in papir