Navadni ščir

Amaranthus retroflexus

Navadni ščir je enoletnica, ki izvira iz Severne Amerike. Ima drobne, neopazne, zelenkaste cvetove v velikih klasastih socvetjih. Raste predvsem kot plevel na njivah in drugih z dušikom bogatih rastiščih. 
Poleg navadnega ščira so pri nas razširjene tudi druge tujerodne vrste ščirov, med njimi vitki ščir (Amaranthus powellii) in izrodni ščir (A. hybridus).