Japonska medvejka

Spiraea japonica

Z rožnatimi cvetovi krasijo naše zelenice, v gozdovih pa ne.

Domovina: Vzhodna Azija.

Opis: Japonska medvejka je grm, visok do 2 m. Mladi poganjki so lahko rdečkasti. Listi so kratkopecljati, suličasti, dolgi do 12 cm, dvojno nazobčani in priostreni. Cvetovi so rožnati, veliki okoli 5 mm, nameščeni na koncu poganjkov v poloblih socvetjih, ki v premeru merijo vsaj 5 cm. Plod je večinoma sestavljen iz petih mešičkov, ki vsebujejo številna, okoli 2 mm dolga semena.

Rastišča: Rastlina je gojena kot okrasna rastlina, v naravi pa jo najdemo v podrasti gozdov na kisli podlagi, predvsem na nekoliko bolj vlažnih mestih.

Čas cvetenja: Junij.

Zrelost semen: Od julija naprej.

Razmnoževanje in razširjanje: Japonska medvejka se razmnožuje s semeni, ki jih raznaša voda, lahko pa jih raznesemo tudi nehote na obleki, čevljih ali s prenašanjem prsti.

Odstranjevanje

Nizka košnja pred cvetenjem vsaj enkrat letno in več let zaporedoma lahko močno izčrpa populacije, vendar jih praviloma ne uniči. Metoda je primerna za nadzor majhnih populacij na lažje dostopnem terenu. Na slabše dostopnih mestih, kjer košnja ni možna, manjše rastline medvejke odstranjujemo s puljenjem, večje pa z rezanjem poganjkov tik nad tlemi. Odstranjevanje je treba ponoviti večkrat letno ter več let spremljati stanje in postopek ponavljati. Velike populacije je možno zatirati s herbicidi, ki pa jih lahko uporabljajo le osebe z vsemi potrebnimi potrdili in dovoljenji na način, ki ne škodi ljudem in okolju! Za preprečevanje nadaljnjega širjenja je treba odstranjevanje izvesti pred semenenjem.

Kam z odstranjenimi rastlinami

Japonsko medvejko do količine 2 m3 lahko oddate v zbirnem centru Povšetova v ustrezen zabojnik:

1. Zabojnik ZELENI ODREZ:

  • veje (lahko z listi) do premera 2 cm.

2. Zabojnik INVAZIVNE RASTLINE – OSTALO:

  • cvetoče veje in veje s plodovi do premera 2 cm,
  • podzemne dele,
  • socvetja in plodove.

Za oddajo večje količine rastlinskega materiala (nad 2 m3) ter vej premera nad 2 cm se je pred oddajo treba dogovoriti s podjetjem JP VOKA SNAGA, d. o. o. (invazivne.rastline@vokasnaga.si).

Na domač kompost lahko odložite:

  • necvetoči nadzemni poganjki

V sežig je treba oddati:

  • podzemne dele, cvetoče in plodeče poganjke,
  • spodnje dele stebel, ki se ukoreninjajo.

Možnosti uporabe odstranjenih rastlin:

  • kompostiranje (listi)
  • lesna vlakna (debla)