Parkirne dovolilnice

Za stanovalce s stalnim in začasnim prebivališčem

Stanovalcem nudimo cenovno ugodno pridobitev parkirne dovolilnice, ki omogoča časovno neomejeno parkiranje na javnih površinah, ki so za to določene, vendar pa dovolilnica še ne zagotavlja prostega parkirnega mesta. 
V CONI 1 so do dovolilnic za parkiranje upravičeni samo
stanovalci s stalnim bivališčem za lastna vozila na območju cone, v CONAH 2 in 3 pa tudi  stanovalci z začasnim prebivališčem za lastna vozila na območju omenjenih dveh con.

Kje pridobim dovolilnico?

Od ponedeljka, 1. decembra 2020, lahko dovolilnice pridobite na naslednjih lokacijah:

Glavna pisarna Mestne uprave

Mačkova 1
Uradne ure:
Ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 16. ure
Sreda: od 8.30 do 17. ure
Petek: od 8.30 do 13. ure

Plačilo je možno s plačilnimi karticami (BA, Maestro, Karanta, Visa, in Mastercard) in gotovino.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL

Trg MDB 7 (pritličje, soba 006)
Uradne ure:
Ponedeljek: od 8.30 do 13. ure
Sreda: od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek: od 8.30 do 12. ure

Plačilo je možno izključno s plačilnimi karticami (BA, Maestro, Karanta, Visa, in Mastercard).

Cene parkirne dovolilnice

•   CONA 1, dovolilnica 100 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse 

•   CONA 2, prva dovolilnica 100 EUR, druga dovolilnica 200 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse

•   CONA 3, prva dovolilnica 60 EUR, druga dovolilnica 120 EUR, tretja dovolilnica 180 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse


Stanovalci morajo imeti s seboj:

  • veljavno prometno dovoljenje 
  • osebni dokument
  • številko stanovanjske enote (št. stanovanja), dodeljene s strani GURSA
  • svojo davčno številko
  • v CONI 2 in CONI 3, kjer lahko dovolilnice dobijo tudi stanovalci z začasnim prebivališčem, morajo imeti s seboj tudi veljavno potrdilo o začasnem prebivališču

V primeru menjave vozila tekom koledarskega leta, ko je stranka že pridobila parkirno dovolilnico, je le to mogoče zamenjati za novo dovolilnico z novo registrsko označbo vozila ob upoštevanju izpolnjevanja pogojev za pridobitev parkirne dovolilnice. Pri menjavi dovolilnice je staro dovolilnico treba vrniti pristojnemu organu. Strošek upravne takse menjave dovolilnice znaša 4,50 EUR.

Če parkirno dovolilnico izdamo med letom, velja do konca januarja prihodnjega leta, takso pa obračunamo sorazmerno po mesecih glede na obdobje uporabe parkirne dovolilnice v koledarskem letu.