Seznam vrtcev v Ljubljani

Javni vrtci v Ljubljani

Vrtec Ciciban   
Šarhova ulica 29
1113 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 563 63 40
E: vrtec.ciciban@guest.arnes.si
Več informacij

Vrtec Črnuče
Dunajska cesta 400
1231 Ljubljana Črnuče
Kontakt:
T: +386 (0)1 589 74 10
E: vrtec-crnuce@guest.arnes.si
Več informacij

Vrtec dr. France Prešeren
Erjavčeva cesta 29
1000 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 241 26 20
E: tajnistvo@vrtec-francepreseren.si
Več informacij

Vrtec Galjevica
Galjevica 35
1000 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 42 04 700
E:  info@vrtec-galjevica.si
Več informacij

Vrtec Andersen
Rašiška ulica 7
1000 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 507 53 63
E: vrtec@vrtecandersen.si
Več informacij

Vrtec Jarše
Rožičeva ulica 10
1000 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 586 21 40
E: vrtec.jarse@guest.arnes.si
Več informacij

Vrtec Jelka
Glavarjeva ulica 18a
1000 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 580 91 80
E: vrtec.jelka@vrtec-jelka.si
Več informacij

Vrtec Kolezija
Pod bukvami 11
1000 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 420 46 00
E: info@vrteckolezija.si
Več informacij

Vrtec Ledina
Čufarjeva ulica 14
10+386 (0)1 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 230 82 40
E: tajnistvo@vrtec-ledina.si
Več informacij

Vrtec Miškolin
Novo Polje, cesta VI 1
1260 Ljubljana - Polje
Kontakt:
T: +386 (0)1 52 85 131
E: vrtec.miskolin@guest.arnes.si
Več informacij

Vrtec Mladi rod
Črtomirova ulica 14
1000 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 437 51 81
E: vrtec.mladi-rod@guest.arnes.si
Več informacij

Vrtec Mojca
Levičnikova ulica 11
1000 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 513 34 10
E: vrtec.mojca@guest.arnes.si
Več informacij

Vrtec Najdihojca
Gorazdova ulica 6
1000 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 505 72 75
E: vrtec@najdihojca.si
Več informacij

Vrtec Otona Župančič
Parmska cesta 41
1000 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 520 97 52
E: vrtec-o.zupancic@guest.arnes.si
Več informacij

Vrtec Pedenjped
Cerutova ulica 5
1000 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 549 26 14
E: vrtec.pedenjped@guest.arnes.si
Več informacij

Vrtec Pod gradom
Praprotnikova ulica 2
1000 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 241 26 00
E: vrtec-pod-gradom@guest.arnes.si
Več informacij

Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6
1210 Ljubljana - Šentvid
Kontakt:
T: +386 (0)1 513 03 50
E: vrtec.sentvid@guest.arnes.si
Več informacij

Vrtec Trnovo
Kolezijska ulica 11
1000 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 420 46 56
E: info@vrtec-trnovo.si
Več informacij

Vrtec Viški gaj
Reška ulica 31
1000 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 244 52 12
E: tajnistvo@viskigaj.si
Več informacij

Vrtec Vodmat
Korytkova ulica 24
1000 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 520 71 00
E: tajnistvo-vvzljvod@guest.arnes.si
Več informacij

Vrtec Vrhovci
Vrhovci, cesta XIX 10
1000 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 244 52 52
E: vrtec.vrhovci@guest.arnes.si
Več informacij

Vrtec Zelena jama
Zvezna ulica 24
1000 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 520 67 10
E: vrtec.zelena-jama@guest.arnes.si
Več informacij

Vrtec Viški vrtci
Jamova cesta 23
1000 Ljubljana
Kontakt:
T: +386 (0)1 244 51 40 
E: info@viskivrtci.si
Več informacij

Zasebni vrtci v Ljubljani

Montessori inštitut - zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok
Melita Kordeš Demšar, ravnateljica
Sojerjeva 9, Ljubljana

Vrtec Nazaret
Andreja Rihar, ravnateljica
Mekinčeva ul. 12, Ljubljana

Vrtec Pingvin
Tadeja Gomol Ambrož, ravnateljica
Popovičeva 16, Ljubljana

Waldorfski vrtec Mavrica
Ana Ogrin, ravnateljica
Prušnikova 60, Ljubljana

Waldorfska šola Ljubljana (enota vrtca pri Waldorfski šoli Ljubljana)
Iztok Kordiš, direktor
Streliška 12, Ljubljana

Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo
s. Mateja Matejka Koršič, ravnateljica
Ul. Josipine Turnograjske 8, Ljubljana

Vrtec Zvezdica, zasebno varstvo d.o.o.
Željka Toplek Luzar, direktorica
Rakovniška 5, Ljubljana

Zasebni vrtec Metulj
Nives Jurman, direktorica
Podutiška c. 76, Ljubljana

Zakladnica Montessori
Sever Barbara, direktorica
Pot čez gmajno 101, Ljubljana

Akademija Montessori
Anka Marinšek Počivavšek, direktorica
Tesovnikova 27 a, Ljubljana

Mamin vrtec 1, zasebno varstvo in vzgoja d.o.o.
Zvonka Pibernik, direktorica
Dravska ulica 10, Ljubljana

Sonce, Zasebni zavod za vzgojo in izobraževanje
Michael Kärcher, direktor
Cesta II. Grupe odredov 13 c, Ljubljana

Zavod SU, PE Zasebni vrtec Volkec
Simona Iglič, direktorica
Kajuhova ulica 12, Ljubljana

G - rega, Zavod za rekreacijo, šport in prosti čas
Zasebni vrtec Znajček
Gregor Pust, direktor
Hladilniška pot 36, Ljubljana

MOJ MOJ, izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Anja Džambasović, direktorica
Peruzzijeva ulica 103, Ljubljana

Zavod Sv. Stanislava za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti,
OE Vrtec Dobrega pastirja
Mag. Anton Česen, direktor
Štula 23, Ljubljana – Šentvid

Montessori - zavod zasebni vrtec CINCA BINCA
Urška Janjevak,direktorica
Hruševska c. 48 a, Ljubljana

Waldorfski zasebni vrtec Lira
Mojca Maček, ravnateljica
Stožice 20, Ljubljana

Družba NBK, svetovanje in raziskave.o.o.,
PE Mini vrtec
Neža Kenda, direktorica
Kadilnikova ul. 7, Ljubljana

Otroška igralnica malina d.o.o.
Anja Leštan, direktorica
Gabrščkova ul. 73, Ljubljana

VESOLJE MALČKOV, zasebni vrtec
Tanja Matjašič, ravnateljica
Gerbičeva ulica 90, Ljubljana

Modra pikica, Zavod za izobraževanje, PE Hiša otrok Bežigrad,
Živa Ribičič, direktorica  
Hribovska pot 17, 1231 Ljubljana

MONTESSORI SANJE, zasebni vrtec – hiša otrok montessori, center za svetovanje staršem, vzgojo in izobraževanje otrok d.o.o.,
Urša Hren, direktorica
Juvanova ulica 27, 1000 Ljubljana

Montessori za življenje
Tadej Markovič, direktor
Gradnikova ulica 1, 1000 Ljubljana