Zalog, nasproti OŠ

izklicna cena: 169.200,00 €

 Zemljišče parc. št. 330/1 in 324/4 K.O. Kašelj se nahaja v Zalogu, nasproti OŠ Zalog. Nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) PO-900, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine.

Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 1128 m2
  • Številka parcele: 330/1, 324/4
  • Šifra katastrske občine: 1770
  • Naziv katastrske občine: Kašelj