Zadobrova - Novo Polje

Izklicna cena 86.000,00 €

Zemljišči s parc. št. 553/2 (ID znak: parcela 1771 553/2) v izmeri 421 m2 in solastniški delež do ½ parc. št. 553/6 (ID znak: parcela 1771 553/6) v celotni izmeri 131 m2, obe k. o. 1771 Zadobrova. Zemljišči se nahajata v enoti urejanja prostora (EUP) PO-649, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.  Zemljišči se bosta prodajali na javni dražbi.

Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

 

 

  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Številka parcele: 553/2 in 553/6
  • Šifra katastrske občine: 1771
  • Naziv katastrske občine: Zadobrova