Slape - ob ulici Polje cesta XXII

izklicna cena: 139.050,00 €

Zemljišče s parc. št. 876/9 (ID znak: parcela 1772 876/9) v izmeri 927 m², k. o. 1772 - Slape. Zemljišče se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

 

  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 927 m2
  • Številka parcele: 876/9
  • Šifra katastrske občine: 1772
  • Naziv katastrske občine: Slape