Zadrževalnik Podutik

izvedeno

Vrednost projekta: 500.000 €

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

S sanacijo zadrževalnika in rekonstrukcijo iztočnega objekta je izboljšana poplavna varnost na območju zadrževalnika, poplavne razmere dolvodno pa se ne poslabšujejo. Tako bo v prihodnje potrebnih manj intervencij pri naraščanju pretokov Glinščice.

Zadrževalnik se polni z zalednimi vodami in vodami pritoka iz Krivca. V primeru, ko teh vod ni, bo zadrževalnik suh - razen potoka Glinščice.

V sklopu sanacije smo očistili teren in 360 metrov strug, ki smo jih tudi uredili. Spremenili smo iztočni objekt z odprtino, skozi katero bodo odtekale višje vode, ki dolvodno ne povzročajo poplavne nevarnosti.

Objekt deluje brez hidromehanske opreme s konstantno iztočno odprtino.