Slovenska cesta

izvedeno

Zaključek projekta: 2018

Opis projekta

Eden vidnejših ukrepov za vzpostavitev kakovostnega javnega prostora v središču mesta je preureditev dela glavne prometnice – Slovenske ceste – v območje, namenjeno pešcem, kolesarjem in uporabnikom mestnih avtobusov. Z ukinitvijo osebnega motornega prometa na njenem osrednjem delu v letu 2015 smo koncentracije črnega ogljika zmanjšali za kar 70 % nad ozadjem (kakovost zraka se na okoliških cestah ni zmanjšala, ampak je ostala enaka), kar dokazuje, da lahko s pravimi ukrepi močno vplivamo na lokalno izboljšanje kakovosti zraka. Poleg tega se je zmanjšal tudi hrup zaradi osebnih vozil za okoli 6 dB.

Opravili smo arheološke raziskave in cesto prenovili tudi v globino (zamenjava kanalizacijskih vodov, napeljav... ), nato smo območje najprej delno odprli za nemotoriziran promet, da smo v praksi preizkusili, kako deluje nov prostor. Posebno tlakovanje in 400 metrov dolg drevored 63 malih jesenov, ki je zasajen po vzhodnem robu ulice, sta najbolj prepoznaven element nove ureditve Slovenske ceste.

 

Projekt vključuje

 • Uredili smo križišče Slovenske-Gosposvetske-Dalmatinove

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Projekt obsega prenovo in novo ureditev križišča Slovenske-Gosposvetske-Dalmatinove.

 • Arkade na južnem delu Slovenske ceste

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 659.409 €

  Navedena vrednost je pogodbena vrednost brez DDV.

  Projekt obsega rekonstrukcijo in obnovo arkad na šestih objektih ob Slovenski cesti med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto. Rekonstruirali smo tlake in obloge na stebrih, očistili smo grafite in zamenjali ter enotno uredili razsvetljavo.

 • Na južnem delu Slovenske ceste smo spremenili prometni režim

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 2.619.369 €

  Delež JP VO-KA za komunalno infrastrukturo znaša 1.262.577,46 z DDV, delež MOL 610.320,35 z DDV. Znesek arheoloških izkopavanj je 746.471,03 EUR brez DDV. Vrednost celotnega projekta je 2.619.368,84 EUR.

  Odsek med Šubičevo in Aškerčevo cesto je ob spremenjenem prometnem režimu urejen kot tri-pasovna cesta z obojestranskimi kolesarskimi stezami in hodniki za pešce. Na to območje je umeščen dodaten vozni pas v smeri sever - jug, ki je namenjen samo vozilom LPP. Z dodatnim voznim pasom je omogočeno nemoteno zaustavljanje avtobusov na postajališču, kar bo posledično pripomoglo k večji pretočnost vozil LPP ter hitrejšemu praznjenju motornega prometa iz območja ožjega centra Ljubljane. Z ukinitvijo enega prometnega pasu (v smeri jug - sever) so pridobljene dodatne površine za pešce in kolesarje. Urejena je kontinuirana kolesarska steza v obe smeri v širini 1,50 m. Na območju Šumija so v koritih zasajena drevesa.

 • Severni del Slovenske ceste

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Na odseku od Gosposvetske do Trdinove ulice je novo urejen pločnik in kolesarska steza. Avtobusno postajališče z Bavarskega dvora je prestavljeno bližje mestnemu jedru.

 • Osrednji del Slovenske ceste smo preuredili v cono omejene hitrosti

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 3.122.957 €

  Pogodbena vrednost rekonstrukcije osrednjega dela Slovenske ceste od Gosposvetske ceste do Šubičeve ulice znaša 3.122.957,42 EUR (delež MOL 2.768.576,93 EUR, delež VO-KA 422.675,20 EUR brez DDV – osnovna pogodba v vrednosti 354.380,49 EUR brez DDV in aneks za podaljšanje pogodbenega roka ter opredelitev dodatnih del v višini 68.294,71 EUR brez DDV).

  S prenovo osrednjega dela Slovenske ceste, med Šubičevo in Gosposvetsko cesto v cono omejene hitrosti (30 km/h), se do nedavnega še tranzitni koridor spreminja v enega izmed osrednjih javnih prostorov prestolnice. Umik osebnega motornega prometa je omogočil razširitev programov in oblikovanje prostora z lastnim značajem, a z ohranitvijo avtobusnega prometa in dostave, delno ohranja tudi zgodovinski značaj prometnice, ki napaja mestno središče.

  Med glavnimi elementi nove ureditve Slovenske ceste je drevored, ki je zasajen po vzhodnem pasu območja. Sklenjen drevored 63 dreves vrste Mali jesen povezuje danes raznoliko arhitekturno podobo ulice in ji dodaja zeleni pečat, s čimer novo urejen prostor pridobiva edinstveno in v vsakem pogledu prepoznavno identiteto. Urejena je tudi dodatna osvetljava pridobljenih površin.

  Več o projektu +

  Po novi ureditvi imajo avtobusi javnega potniškega prometa prednost na osrednji površini, ki je izvedena v betonu, v širini 7 metrov, ta pa je namenjena tudi za dostavo in dostop stanovalcev na območju, gostov hotela Slon in vozil Pošte Slovenije. Avtobusna postajališča so urejena na novo, s peroni in novimi nadstrešnicami, dvignjenimi nad nivo vozišča. Pred hotelom Slon je predvidena ureditev odložišča za obiskovalce hotela.

  Površine na vzhodni in zahodni strani območja so tlakovane in so prednostno namenjene pešcem ter kolesarjem. Za dodatno zagotavljanje varnosti so površine namenjene kolesarjem ločene z višinsko razliko tlakov (2,5 centimetra).

  Glavno prehajanje pešcev je zagotovljeno v liniji promenade Čopova–Cankarjeva cesta ter na Šubičevi ulici in Gosposvetski cesti. Na prenovljenem območju so tudi taktilne oznake za slepe in slabovidne, ki vodijo do glavnih prestopnih točk. Robniki so na prehodu z največjo gostoto pešcev med Čopovo in Cankarjevo cesto izravnani. Prehod pri stiku s Čopovo ulico je opremljen s talnimi svetlobnimi napravami kot dodatno opozorilo za vse udeležence v prometu.

  Opravili smo arheološke raziskave in cesto prenovili tudi v globino (zamenjava kanalizacijskih vodov, napeljav... ).

 • Na Slovenski cesti smo uvedli nov prometni režim

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 107.425 €

  Projekt obsega uvedbo novega prometnega režima.