Kongresni trg in podzemna parkirna hiša

izvedeno

Vrednost projekta: 19.700.000 €

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

Kongresni trg je danes eden izmed osrednjih prireditvenih in družabnih prostorov. V letu 2011 smo ga prenovili in izpraznili avtomobilske pločevine.

Izvedene so bile obsežne arheološke raziskave ter ureditev parka in ploščadi po zahtevah Zavoda za varstvo kulturne dediščine (spomenik državnega pomena – Plečnikova dediščina). Julija 2011 smo pod Kongresnim trgom odprli parkirno hišo, ki obsega 720 parkirnih mest v petih podzemnih etažah. V njej je stanovalcem mestnega središča, ki živijo na območjih, zaprtih za promet, na voljo 334 parkirnih mest. Vrednost celotnega projekta, ki je obsegal izgradnjo objekta parkirne hiše z izvedbo uvozov iz Šubičeve ceste, ureditev obodnih cest, ureditev ploščadi, ureditev parka in preureditev celotne komunalne infrastrukture, je bila 19,7 milijona evrov.

Ploščad

Izpraznjena ploščad v obliki preproge, položene med edinstveno pročelje Uršulinske cerkve na eni in stavbo Filharmonije na drugi strani, kot jo je zasnoval arhitekt Jože Plečnik, bo povrnila mestu najlepšo veduto. S svojo velikostjo in praznino bo spet dala mestu prestolnični značaj. Prav ta praznina, bo v svoji prvotni celovitosti v prihodnje branila trg pred različnimi novimi domislicami o dodatni urbani opremi in drugih trajnih ureditvah, ki bi zmotile prizor monumentalnega trga s krono Gradu v ozadju. Tako bo vsaka množična prireditev prinesla in tudi odnesla svoje provizorije in instalacije.

Park

Svetle peščene poti obujajo spomin na nekdanji pravi park, kjer prevladujejo naravne prvine. Med zahtevno gradnjo garažne hiše smo si prizadevali ohraniti obstoječe platane, kljub pomislekom strokovnjakov, ki so predlagali, da bi bilo bolje odrasla drevesa v celoti nadomestiti z novimi.

Dve robni ulici

Obe robni ulici imata posebno razsvetljavo, bolj igrivo razsvetljavo, ki se sklada z bolj drobnim merilom tega prostora, namenjenega družabnemu življenju in prehajanju pešcev in kolesarjev mimo trga. Z dodatno razsvetljavo osvetljujemo tudi bolj anonimne fasade okoljskih hiš, ki so bile do zdaj ponoči v temi. Nova instalacija v obliki girland, je diskretna in ima značaj začasne ureditve.

Arheološke izkopanine na Kongresnem trgu

Pred začetkom gradbenih del so na celotnem Kongresnem trgu potekale obsežne in podrobne arheološke raziskave. Po končani prenovi bodo na ogled postavljene naslednje izkopanine:

• v prehodu med Bukvarno in Plečnikovim prehodom bo in situ razstavljen ostanek Rimske ceste;
• v vhodu 3 pri Filharmoniji bo in situ razstavljen rimski vodnjak;
• v vitrinah v prehodu med Bukvarno in Plečnikovim prehodom bodo razstavljene arheološke izkopanine;
• na Gosposki ulici pri Univerzi bo v tlaku prezentiran del srednjeveškega obzidja Vicedomskih mestnih vrat.

Arheološke najdbe so od 18. junija 2011 razstavljene tudi v zakladnici Muzeja in galerij mesta Ljubljana, na Gosposki ulici 15.

Projekt vključuje

 • Prenovili smo pešpoti v parku Zvezda

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Izvedena je bila strojna in ročna odstranitev obstoječega peska in utrjene podlage do globine 20 cm. Robniki iz granitnih kock ostajajo oziroma nadomeščamo manjkajoče, med obnovo je bila nasuta nova tamponska plast v debelini 15 cm. Na podlago je nanešen poliuretanski peščeni tlak bele barve, ki je vodoprepusten in odporen na UV žarke.

  Na zelenice med drevesa se ni posegalo, vsa dela so se izvajala na utrjenih površinah, vključno z mešanjem tlaka.

  Več o projektu +

  Certifikat in soglasja

  Za izvedbo tlakovanja poti v parku Zvezda smo pridobili soglasje ZVKDS in ZRSVN.

  Pridobili smo uradno informacijo proizvajalca talne obloge (Conica AG iz Švice), v kateri so s certifikati in poročili neodvisnih testov dokazali, da je poliuretanski tlak prepusten za padavinsko vodo, da po strditvi ni nevaren za okolje, da je trden in se ne poseda. Kot protidrsni dodatek bomo, kot že napisano, uporabili steklene mikrokroglice ballotini, ki so narejene iz kremenovega peska.

  Uradni proizvajalec nam je zagotovil, da se v tujini takšno podlago uporablja na rastiščih dreves v parkih in da so izkušnje pozitivne. 

 • Pod Kongresnim trgom smo zgradili garažno hišo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2011

  Vrednost: 19.683.279 €

  Vrednost je z DDV. Projekt sta sofinancirala tudi JP VO-KA in JP Energetika.

  Garažna hiša Kongresni trg obsega: izgradnjo objekta garažne hiše z izvedbo uvozov dostopov iz Šubičeve ceste skozi park do objekta, ureditev obodnih cest Gosposke, Šubičeve in Slovenske, ureditev ploščadi, ureditev parka in preureditev celotne komunalne infrastrukture. Izvedba projekta vključuje tudi arheološke raziskave na celotnem območju in ureditev parka in ploščadi po zahtevah Zavoda za varstvo kulturne dediščine (spomenik državnega pomena – Plečnikova dediščina). Parkirna hiša Kongresni trg obsega 720 parkirnih mest v petih podzemnih etažah.