OŠ Jožeta Moškriča

izvedeno

Zaključek projekta: 2018

Projekt vključuje

 • Energetska prenova

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 546.009 €

  V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane smo objekt celovito prenovili. Sočasno je bila izvedena tudi statična sanacija objekta (ločen projekt).

  Obnova šole sodi v sklop pametnih rešitev Ljubljana, pametno mesto, s katerimi višamo kakovost življenja v našem mestu in skrbimo za naše okolje. Z energetskimi prenovami smo doslej ohranili že 150.000 dreves.
  Šolo smo obnovili v okviru javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana ter konzorcijem družb Petrol, Resalta in Javna razsvetljava d.d., obsegala pa je energetsko in statično obnovo stavbe, zamenjavo elektroinštalacij in obnovo talnih površin. Uredili smo tudi novo jedilnico, razdelilno kuhinjo in knjižnico v nekdanjem hišniškem stanovanju ter dovozno pot za dostavo hrane.

  Več o projektu +

  Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove 

  Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo na zunanjih stenah stare šole. Zaradi določil ZVKDS smo morali ohraniti naravni kamen – lehnjak na fasadi. Kamen smo morali zaradi vplivov onesnaženja v preteklosti očistiti in ponovno pričvrstiti na fasado.

  Stavbno pohištvo: Izvedli smo zunanje senčenje in obnovili obstoječe stavbno pohištvo.

  Izolacija strehe: Ravno streho smo dodatno toplotno izolirali s 25 cm toplotne izolacije, streho smo dodatno zaščitili pred zamakanjem z namestitvijo hidro izolacije.

  Ogrevalni sistem: V kotlovnici objekta smo zamenjali dotrajano toplotno postajo z novo in v celoti prenovili sistem za pripravo tople sanitarne vode. Poleg prenove toplotne postaje smo vgradili toplotno črpalko zrak/voda in s tem povečali delež OVE, skladno z Lokalnim energetskim konceptom MOL (LEK MOL).

  Prenova rekuperacije: Vgradili smo nov klimat z rekuperacijo za prezračevanje telovadnice.

  Vgradnja termostatskih ventilov: Vgradili smo termostatske ventile.

  Prenova razsvetljave: Obstoječo energetsko potratno razsvetljavo smo nadomestili z varčnimi LED svetili.

  Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

   

  Za celovite energetske prenove smo pridobili sredstva Kohezijskega sklada.

  Logo EKP kohezijski sklad SLO 3

 • Popravili smo streho in obnovili notranje ograje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 59.852 €

  Popravili smo streho in obnovili vse notranje ograje.

 • Obnovili smo streho

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 24.989 €

  Projekt obsega obnovo ravne strehe.

 • Izvedli smo slikopleskarska dela

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 16.488 €

  Projekt obsega slikopleskarska dela ter zamenjavo bojlerja za pripravo tople vode.

 • Igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 7.000 €

  Projekt obsega nakup in montažo igral ter delno ureditev otroškega igrišča.

 • Okna in električne instalacije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 65.814 €

  Projekt obsega zamenjavo oken (avle, sanitarije) in obnovo električnih instalacij.

 • Telovadnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 129.644 €

  Projekt obsega obnovo telovadnice.

 • Oprema, prostor za odpadke, ograja, video sistem, dovozne poti

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 84.836 €

  Projekt obsega zamenjavo dotrajane opreme (stoli, mize, omare), ureditev prostora za odpadke, postavitev ograje, namestitev video sistema za nadzor objekta in asfalitranje dovozne poti za šolski kombi.