OŠ Franca Rozmana Staneta

v teku

Zaključek projekta: 2020

Projekt vključuje

 • Obnovili bomo športno in otroško igrišče

  v teku

  Leto zaključka: 2020

  Vrednost: 668.188 €

  V letu 2020 bomo celostno obnovili šolsko športno in otroško igrišče.

 • Šola Franca Rozmana Staneta je prenovljena

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Šola Franca Rozmana Staneta je stara že 107 let. Prenovo smo razdelili na dve fazi, prva je potekala leta 2016, druga letos.

  V okviru prenove smo dogradili objekt, v katerem smo uredili novo jedilnico in kuhinjo. Na mestu stare telovadnice smo ohranili zgolj konstrukcijo in zgradili novo, sodobno telovadnico. Ob tem smo tudi statično in energetsko prenovili stavbo ter obnovili električno in vodovodno napeljavo.

  Uredili smo še nove učilnice za učence 1. triletja, učilnice za predmetni pouk, posebej opremljeni učilnici za računalništvo in za gospodinjstvo, kabinete za učitelje, zbornico ter garderobe za učence. Posodobili smo tudi sanitarne prostore.

 • Pridobitev dodatnih šolskih prostorov in statitčna sanacija objekta

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 995.380 €

  Projekt obsega izdelavo vse potrebne projektne, investicijske in druge dokumentacije za izvedbo statične sanacije celotnega objekta po fazah ter izvedbo prve faze rekonstrukcije objekta s statično sanacijo za pridobitev štirih novih učilnic s poglobitvijo telovadnice, statično sanacijo prvega nadstropja, obnovo kotlovnice, zamenjavo oken vhodne fasade, nabavo opreme za nove učilnice in obnovo inštalacij.

 • Popravili smo vrata učilnic

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 7.233 €

  Projekt obsega popravilo vrat učilnic.

 • Učilnice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 34.094 €

  Projekt obsega izdelavo dokumentacije (IDP) za obnovo igrišča, reogranizacijo prostorov in selitve kuhinje, obnovo dela strehe glavne stavbe ter dokup opreme za prvo triado.

 • V letu 2014 smo med drugim obnovili del strehe, reorganizirali prostore in preselili kuhinjo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 34.094 €

  Projekt obsega izdelavo dokumentacije (IDP) za obnovo igrišča, reorganizacijo prostorov in selitev kuhinje, obnovo dela strehe glavne stavbe ter dokup opreme za prvo triado.

 • Ograja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 3.160 €

  Projekt obsega ozemljitev ograje igrišča, nadzor.

 • Učilnica, garderobne omarice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 112.395 €

  Projekt obsega obnovo specialne učilnice z zamenjavo dotrajane opreme in delno zamenjavo garderobnih omaric.

 • Učilnice, kuhinjski kotel

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 77.101 €

  Projekt obsega fazno obnovo dveh učilnic z zamenjavo opreme in zamenjavo kuhinjskega kotla.