Litijska cesta

izvedeno

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

V okviru obnove komunalne infrastrukture smo del sredstev namenili tudi za rekonstrukcijo prometne infrastrukture. Uredili smo obstoječi križišči za hitrejše in bolj varno odvijanje prometa, odvodnjavanje meteorne vode ter prometni režim na delu Litijske ceste od Pesarske ceste do Fužinske ceste.

Vozišče smo na celotni dolžini zožili na 3.25 m, 6 m pa je skupna širina višinsko ločenih površin za pešce in kolesarje. Pločnik in kolesarsko stezo smo od cestišča ločili z granitnimi kockami, kolesarsko stezo pa smo dodatno označili še s piktogrami. Ob hodniku za pešce smo na vsakih 250 m na vsaki strani ceste postavili klop. Prehode za pešce in kolesarje smo zarisali v obeh križiščih ter pri avtobusnem postajališču. 

V križišču Litijske in Pesarske smo preuredili le vzhodni krak, križišče Litijske in Poti na Breje pa smo tudi na novo semaforizirali ter uredili pas za zavijanje v levo.

Uvoze do obstoječih stanovanjskih objektov na južni in severni strani Litijske ceste smo izvedli preko poglobljenih robnikov.

Rekonstrukcija ceste sodi v sklop projekta ČISTO ZATE, ureditev kolesarskih in peš površin pa v projekt ukrepov trajnostne mobilnost JR-UTM, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada (KS) in Republika Slovenija (RS).

Logo EKP kohezijski sklad SLO 16