AKC Metelkova mesto

izvedeno

Zaključek projekta: 2018

Opis projekta

Mestna občina Ljubljana je uredila vprašanje lastništva Metelkove v septembru 2008. Postala je lastnica zemljišča, upravljanje Metelkove pa je prepustila avtonomiji Metelkove mesta in do leta 2010 izpolnila vse svoje obveznosti za nemoteno delovanje AKC Metelkove. Mestna občina Ljubljana je Metelkovo mesto prepoznala kot kulturno programsko središče, kar pomeni, da obstajajo posebni zakonski predpisi za prostorski razvoj in delovanje. Prostor Metelkove, kjer je AKC Metelkova oziroma Metelkova mesto, je kot avtonomna cona zapisana v mestnih prostorskih načrtih.

Metelkova mesto je najpomembnejša gonilna sila alternativne kulture v slovenski prestolnici, njen pomen pa sega daleč preko meja mesta in države, saj je uveljavljena v širši mednarodni javnosti. Metelkova mesto je center urbane kulture, prostor kritičnega premisleka, državljanske angažiranosti, ki s svojim kulturnim in družbeno angažiranim delovanjem vzpostavlja Ljubljano kot odprt prostor pretoka idej, ustvarjalnosti. Čeprav daje vtis, da je to primarno prostor za mlade, je to zbirališče vseh generacij. Metelkova mesto letno gosti približno 1500 dogodkov, od razstav, gledaliških performansov, predavanj, delavnic, koncertov, DJ večerov, literarnih in filmskih večerov. Bogata produkcija letno privabi približno 135.000 obiskovalcev, kar je pomemben dodatek k že tako bogatemu kulturnemu programu v Ljubljani. Ta s skoraj 14.000 brezplačnimi dogodki letno privabi mnoge meščane in turiste.

Metelkovo v naslednjem desetletju vidimo kot odprt, vsebinsko progresiven in avtonomen prostor, z upravljavcem, ki izhaja iz vrst klubov na Metelkovi.

Projekt vključuje

 • Sanirali smo zid AKC Metelkove ob Masarykovi cesti

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 3.210 €

  Sanirali smo zid ob Masarykovi cesti, izvedli servis gasilnih aparatov ter poskrbeli za požarno varnost. 

 • Investicijsko vzdrževanje v AKC Metelkova v letu 2013

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 14.836 €

  Vzpostavili smo varnostno razsvetljavo in izvedli popravila ter meritve električne napeljave v klubih AKC Metelkova mesto. Servisirali smo gasilne aparate in izvedli dela za požarno varnost.

 • Elektrika v AKC Metelkova je sanirana

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 7.970 €

  Pripravili smo idejno zasnovo preureditve podstrehe objekta Pešci, dokument identifikacije investicijskega projekta, sanirali elektriko in gasilne aparate.

  Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Metelkova mesto je bil po več javnih razpravah dokončan in sprejet junija 2009. Dokument obsega popolno obnovo objektov, izhaja iz stališča popolne programske avtonomije ustvarjalcev na Metelkovi in je skladno z Zakonom o graditvi objektov temeljni dokument za izvedbo investicije.

  Dokončnega dogovora med MOL in predstavniki AKC Metelkova mesto o izvajanju obnove še ni, za obnovo bo odgovorna MOL, ki pa bo vse projekte izvajala v sodelovanju s predstavniki AKC Metelkova mesto. K projektu obnove bo mogoče pristopiti šele takrat, ko bo podpisana pogodba o upravljanju AKC Metelkove s strani MOL in ustvarjalci z Metelkove. Sredstva za investicijo bo zagotovila MOL, s projektom bo prav gotovo mogoče kandidirati tudi za evropska sredstva.

 • V AKC Metelkova smo končali delno drenažo stavbe Pešci

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 15.450 €

  Naredili smo arhitekturni posnetek obstoječega stanja objektov na Metelkovi, končali delno drenaža stavbe Pešci, izvedli nakup nove zapornice in pregled ter servis gasilnih aparatov.