Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica

izvedeno

Vrednost projekta: 5.000.000 €

Zaključek projekta: 2018

Opis projekta

Gosposvetska cesta je pomembna mestna vpadnica. Njena prenova je del obsežnega projekta preureditve mestnega središča in sledi trajnostni politiki mobilnosti. Pobude za ureditev tega območja in omejitev motornega prometa, ki bi okoliškim stanovalcem olajšal bivanje, trgovcem pa omogočil večjo vidnost v prijaznejšem okolju, smo prejemali že od leta 2014. V okviru prenove Gosposvetske ceste smo prenovili tudi Dalmatinovo ulico.

Gosposvetsko cesto smo celovito prenovili, vključno z zamenjavo vodovoda, kanalizacije, plinovoda, vročevoda in javne razsvetljave. Podoba ceste sledi videzu Slovenske ceste, več prostora je namenjenega pešcem in kolesarjem. Ob njej in ob Dalmatinovi ulici smo zasadili drevored, ki ga sestavlja 80 dreves. Na Gosposvetski smo zasadili drevesa tipa črni gaber (Ostrya carpinifolia) - izbrali smo jih zaradi transparentnosti krošnje, ki z barvanjem listja skozi letne čase vnaša v ulico svojevrstno dinamiko - na Dalmatinovi ulici pa drevesa tipa mokovec (Sorbus Aria).
Na vseh pomembnih točkah (križiščih, prehodih, avtobusnih postajališčih) smo uredili taktilne oznake za slepe, ob cesti pa bomo namestili tudi 80 stojal za kolesa. Mimoidoči si lahko odpočijejo tudi na novi klopi tipa »Ljubljana« ter občudujejo monolitno bronasto spominsko obeležje Martinu Lutru pred evangeličansko cerkvijo.

Spremenjen prometni režim

Po prenovi na Gosposvetski cesti velja spremenjen prometni režim. Na križišču s Slovensko cesto lahko vozniki peljejo le naravnost na Dalmatinovo ulico (zavijanje levo na Slovensko cesto ni več mogoče).
Na odseku med križiščem s Celovško cesto in Zupančičevo ulico smo ukinili en vozni pas v smeri proti središču mesta, v nasprotni smeri pa ni več ločenega desnega zavijalnega pasu na Tivolsko cesto. S tem smo dobili dodatne površine za pešce in kolesarje.
Na Dalmatinovi ulici prometni režim ostaja enak.

Neprecenljive arheološke najdbe

V okviru projekta so potekale tudi arheološke raziskave. Vodja arheoloških izkopavanj Martin Horvat je izpostavil izjemen pomen najdenih arheoloških ostankov, s katerimi dopolnjujemo zgodbo o bogati zgodovini Ljubljane. Podrobnosti o tem, kaj so arheologi našli na Gosposvetski in Slovenski cesti.