Zdešarjeva cesta

izvedeno

Zaključek projekta: 2018

Opis projekta

Na Zdešarjevi cesti smo zgradili kanalizacijo, obnovili vodovod, uredili nove hišne plinovodne priključke, postavili javno razsvetljavo ter razširili omrežje TK vodov. Za zagotovitev večje prometne varnosti smo razširili cestni priključek na Zadobrovško cesto. Izvajalci del je bilo podjetje Komunalne gradnje d.o.o..