Vrtec Pedenjped, enota Sladkosned - Cerutova 6, Zalog

izvedeno

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

Vrtec Pedenjped je vključen v mednarodni projekt ekovrtcev in ekošol, ki najmlajše uči, kako živeti zdravo in okolju prijazno, graditi prijateljske odnose in skrbeti za kvalitetno življenje vseh živih bitij.

Projekt vključuje

 • Zgradili smo večnamenski prostor

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Zgradili smo večnamenski prostor.

 • Objekt smo energetsko celovito obnovili

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 252.833 €

  V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane smo objekt celovito prenovili.

  Več o projektu +

  Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

  Stavbni ovoj: Toplotno izolacijo smo izvedli skladno s PURES.

  Stavbno pohištvo: vgradili smo PVC okna in vrata z izolativnostjo 1,1 m 2K.

  Izolacija podstrešja: Na tla neogrevanega podstrešja smo položili toplotno izolacijo debeline 25 cm.

  Ogrevalni sistem: Poleg vgradnje novega kondenzacijskega plinskega kotla smo vgradili toplotno črpalko voda/voda in s tem povečali delež OVE (geotermalna energija). Zamenjali smo tudi obstoječi bojler za pripravo STV in obtočne črpalke na razdelilcu.

  Vgradnja termostatskih ventilov: Vgradili smo termostatske ventile.

  Prenova razsvetljave:Energetsko potratno razsvetljavo smo nadomestili z varčnimi LED svetili.

  Energetsko upravljanje:Na objektu smo uvedli centralni nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

   

  Za celovite energetske prenove smo pridobili sredstva Kohezijskega sklada.

  Logo EKP kohezijski sklad SLO 8

 • Sanirali smo kotlovnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 55.530 €

  Projekt obsega sanacijo kotlovnice.

 • Vrtec je dobil urejeno kolesarsko stezo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 33.642 €

  Projekt obsega ureditev kolesarske steze.

 • Sanirali smo streho

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 42.124 €

  Projekt obsega sanacijo strehe.

 • Pralnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 42.338 €

  Projekt obsega sanacijo pralnice.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 50.984 €

  Projekt obsega sanacijo oken.

 • Kotlovnica na Cerutovi 5 in 6 je sanirana

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 80.039 €

  Projekt obsega sanacijo kotlovnice in zamenjavo dotrajanih cevi centralne napeljave.

 • Na Cerutovi 5 in 6 smo obnovili okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 50.984 €

  Projekt obsega sanacijo preperelih oken.

 • Kanalizacija, sanitarije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 89.897 €

  Projekt obsega zamenjavo kanalizacije in sanitarij in izdelavo PZI projekta za sanacijo sanitarij in garderob.

 • Objekt

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 32.857 €

  Projekt obsega sanacijo zamakanja, zamenjavo oken in popravilo talne obloge.

 • Ograja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 9.289 €

  Projekt obsega sanacijo ograje.

 • Oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 17.193 €

  Projekt obsega vgradnjo termostatskih ventilov in menjavo oblog klopi.

 • Sanacija oblog in stropa

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 10.512 €

  Projekt obsega menjavo lesenih oblog stropa ter igralnic.

 • Ograja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 9.270 €

  Projekt obsega sanacijo ograje.

 • Zamakanje, okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 27.393 €

  Projekt obsega sanacijo zamakanja in zamenjavo oken.

 • Terasa

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 11.644 €

  Projekt obsega sanacijo terase za dojenčke.

 • Igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 11.187 €

  Projekt obsega nakup igral.

 • Prostor za kontejnerje, ograja dovoznega dvorišča in vhod

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 47.628 €

  Projekt obsega ureditev prostora za kontejnerje in ureditev ograje na dovozno dvorišče in vhod v vrtec.

 • Zamenjali smo vozilo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 24.817 €

  Projekt obsega zamenjavo vozila za prevoz hrane in otrok.

 • Okna, vrata, radiatorji

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 96.952 €

  Projekt obsega zamenjavo zunanjih oken in vrat ter radiatorjev v vseh šestih igralnicah in dveh garderobah, brušenje in lakiranje parketa, zamenjavo luči v vseh igralnicah in pleskanje.

 • Obnovili smo enoto Vrtca Pedenjped

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 97.000 €

  Oktobra 2008 smo uradno proslavili novo podobo vrtca, vodstvo vrtca pa je ob tej priložnosti podpisalo ekolistino. V okviru prenove smo zamenjali zunanja okna in vrata ter radiatorje v vseh šestih igralnicah in dveh garderobah. Prenovili smo parket, zamenjali luči v vseh igralnicah in prebelili prostore. Komunalno podjetje Ljubljana je vrtcu podarilo večnamensko igralo za otroke.

  Več o projektu +

   

   

 • Igrišče, učilnice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 142.000 €

  V okviru projekta smo prenovili celotne učilnice in tudi steklene fasadne stene z novimi zidanimi parapeti s termoizolacijo.
  Prenova igrišča je potekala v več fazah. Pri idejnem načrtovanju leta 2006 so v prvi fazi sodelovali otroci, vzgojitelji in starši. Povezali so se s študenti biotehniške fakultete, ki so ideje uporabili za lastne projekte in jih dopolnjevali s pomočjo svoje mentorice dr. Ane Kučan, ki je vrtcu tudi dokončno izdelala projekt.

  Več o projektu +

  Skupno prenovljeno igrišče v vrtcu Pedenjped meri okoli 1000 kvadratnih metrov, v okviru katerega je bilo urejeno:

  • lesene terase z izhodi iz šestih igralnic, v obsegu okoli 200 kvadratnih metrov,
  • večnamenska asfaltna ploščad v velikosti 400 kvadratnih metrov, ki se uporablja tudi kot dostopna pot za starše in uporabnike,
  • ostala površina igrišča je delno prekrita s savskim peskom, delno z novo zelenico, drevesi in grmovnicami ter klopmi; ob tem je bila urejena celotna meteorna kanalizacija,
  • velik peskovnik nepravilnih oblik.