Vrtec Mojca, enota Tinkara

izvedeno

Zaključek projekta: 2019

Projekt vključuje

 • Zgradili smo nov večnamenski prostor za Vrtec Mojca, enota Tinkara

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 442.412 €

  Projekt obsega nadomestitev obstoječega veznega hodnika med nizoma Vrtca Mojca, enota Tinkara, z novim veznim hodnikom in ureditvijo večnamenskega prostora za potrebe vrtca ter dobavo in montažo opreme. Z izvedbo projekta smo povečali funkcionalnost celotnega objekta in izboljšali prostorske kapacitete vrtca. Izboljšali so se tudi bivalni pogoji za otroke, in sicer za izvedbo aktivnosti predšolske vzgoje v notranjosti vrtca in možnosti za razvoj motoričnih sposobnosti otrok ter hkrati delovni pogoji za zaposlene ter možnosti za izvedbo strokovnih in izobraževalnih posvetov. S projektom smo kandidirali na javnem pozivu EKO Sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada, za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena in pridobili sredstva do višine 30.190,90 EUR.

 • Energetska prenova

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 316.577 €

  Prenova vrtca sodi v okvir pametnih rešitev Ljubljana, pametno mesto, s katerimi višamo kakovost življenja v našem mestu in skrbimo za naše okolje.

  Vrtec smo energetsko prenovili v okviru javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana ter konzorcijem družb Petrol in Resalta.

  Zamenjali smo stavbni ovoj, sanirali razsvetljavo in toplotno izolirali streho. Vsa okna in vrata smo zamenjali z novimi energetsko učinkovitimi in troslojno zasteklitvijo. Namestili smo termostatske ventile in hidravlično uravnotežili ogrevalni sistem. Na novo je bila urejena tudi zunanjost vrtca. Vzpostavili smo tudi energetski monitoring za spremljanje prihrankov energije.

 • Toplotna postaja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 69.355 €

  Projekt obsega obnovo toplotne postaje.

 • Odstranili smo azbestne kritine in druge azbestne elemente

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 504.595 €

  V okviru projekta smo v enotah Tinkara in Kekec zamenjali azbestne kritine in druge azbestne elemente. V enoti Tinkara smo v okviru navedenih sredstev obnovili ograjo, v enoti Kekec sanitarne vertikale, v enoti Muca in v enoti Rožle pa smo uredili zunanje sanitarije.

 • Centralna kuhinja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 383.665 €

  Projekt obsega obnovo centralne kuhinje z zamenjavo opreme in radiatorjev.

 • Sanitarije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 20.757 €

  Projekt obsega prenovo sanitarij.

 • Sanitarije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 59.406 €

  Projekt obsega sanacijo trakta sanitarij.