Vrtec Galjevica, enota Galjevica

izvedeno

Zaključek projekta: 2019

Projekt vključuje

 • Enoto Galjevica Vrtca Galjevica smo energetsko obnovili in zgradili nov prizidek

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 1.500.000 €

  Investicija je zajemala dva ločena projekt v sklopu JZ partnerstva v projektu EOL 2, in sicer prenovo kotlovnice z ogrevanjem, ki je priključeno na kotlovnico OŠ Oskarja Kovačiča ter energetsko sanacijo zunanjega ovoja in notranje razsvetljave objekta 10 oddelčne enote vrtca s pomožnimi prostori in dodatnimi prostori uprave ter dodatnimi deli za celovito sanacijo objekta.

  Za celostno sanacijo so bili izvedeni naslednji ukrepi: zamenjana so vsa zunanja vrata in okna, strešna kritina z žlebovi, sanirane so strelovodne naprave, zamenjan je del stavbnega pohištva, zamenjana so zunanja konzolna senčila s fiksnimi pergolami v atrijih vseh 10 igralnic, zamenjane so lesene talne obloge v 8 igralnicah ter vinilni tlak v vključno z izolacijo in estrihom na hodnikih, v garderobah ter upravi, preplesk sten in stropov, vzpostavljeno je hlajenje vseh 10 igralnicah s SPLIT sistemi, vzpostavljena je zasilna razsvetljava in zunanje luči na igrišču, sanirani so bili vsi trije sanitarni prostori za odrasle, prenovljeno je pohištvo z notranjimi vrati uprave.
  Hkrati je v okviru dodatnih del potekala tudi izgradnja 183 m2 velikega prizidka večnamenske dvorane s pomožnimi prostori (garderoba, 2 shrambi), ki bo pomembno obogatila vzgojno izobraževalno delo 200 otrokom, zaposlenim in staršem. Dvorana je opremljena tudi z osnovno športno opremo letvenikov in blazin, ki je primerna za vse starostne skupine predšolskih otrok, baletni drogovi z ogledali bodo omogočali tudi razvoj plesne dejavnosti, hkrati pa je dvorana pridobila tudi 100 sedežev za odrasle.

  Projekt poteka v okviru druge faze projekta Energetska obnova Ljubljane.

 • Obnovili smo pralnico, prostore za delilno kuhinjo in izvedli še druga sanacijska dela

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 473.587 €

  Obnovili smo pralnico in prostore za ureditev delilne kuhinje. Sanirali smo tudi kanalizacijo, vodovod, elektroinstalacije in zamenjali preperele instalacije centralnega ogrevanja ter dotrajana svetila.

 • Prenovili smo večnamenski prostor in razdelilno kuhinjo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 135.169 €

  Prenovili smo večnamenski prostor in razdelilno kuhinjo ter pralnico ter delno prenovili dve igralnici, kjer smo zamenjali tudi dotrajano opremo. Zaradi zamakanja smo delno sanirali tudi vezni hodnik ter streho z zaprtjem tehničnega dostopa.

 • Uredili smo terase

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 79.528 €

  Projekt obsega ureditev teras, menjavo notranjih vrat in nujno sanacijo parketa.

 • Zamenjali smo uničena igrala in dodatno sanirali igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 47.085 €

  Projekt obsega nujno sanacijo igrišča in zamenjavo uničenih igral v enotah Galjevica in Orlova.

 • Obnova igralnice in zamenjava uničene opreme

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 12.818 €

  V letu 2013 smo sanirali igralnico, obnovili parket, zamenjali uničeno opremo in električne grelce ter kupili likalni stroj.

 • Zunanji tlak ter igralnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 17.190 €

  Projekt obsega obnovo dela zunanjega tlaka. Za 1. starostno obdobje smo prilagodili igralnico ter kupili in montirali novo opremo.

 • V enoti Galjevica in Orlova smo med drugim obnovili tlak in varnostno razsvetljavo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 50.581 €

  Navedeni znesek vključuje dela v enotah Galjevica, Orlova in Pot k Ribniku. V enoti Galjevica smo delno popravili tlak, obnovili varnostno razsvetljavo in popravili pralni stroj, v enoti Orlova smo prav tako popravili tlak in varnostno razsvetljavo, zamenjali tipala za ogrevanje ter termostatske ventile, obnovili vhode in vhodne vetrolove z domofoni ter nadzor. V enoti Pot k Ribniku smo izvedli še popravilo pomivalnega stroja.

 • Zamenjali smo kombi za prevoz prehrane

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 10.224 €

  Zamenjali smo kombij za prevoz prehrane

 • Pomivalni stroj

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 180.312 €

  Projekt obsega zamenjavo pomivalnega stroja v kuhinji.

 • Sanitarije, pralnica, strelovodi

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 107.447 €

  Projekt obsega končno fazo obnove sanitarij, interventno sanacijo izliva vode v pralnici in ureditev strelovodov v enoti Orlova.

 • Plinski kotel

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 7.395 €

  Projekt obsega zamenjavo plinskega kotla v kuhinji.