Prenovili bomo ulico Bežigrad

v teku

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

V sklopu rekonstrukcije ulice Bežigrad bomo na obeh straneh vozišča uredili peščeve in kolesarske površine ter nove betonske robnike. Pred priključkom za trgovski center Lidl bomo prenovili avtobusno postajališče ter uredili dostopni pločnik. Prav tako bomo prenovili avtobusno postajališče pri Lavričevi ulici, kjer bomo uredili nov dostopni pločnik. Zamenjali bomo tudi cestno razsvetljavo. Vsa drevesa bomo ohranili.

Uredili bomo nov vodovod, odvodnjavanje in meteorni kanal z navezavo na obstoječi kanalizacijski vod mešanega sistema, predvidena pa je tudi dograditev elektro kabelskega omrežja.
Na območju križišča s Parmovo ulico bomo izvedli nov plinovod.