Pokopališče Vič

izvedeno

Zaključek projekta: 2022

Opis projekta

Vsa pokopališča na območju MOL so varovane enote kulturne dediščine ali pa vključena v sklop varovanih enot kulturne dediščine, ki so vpisane v register nepremične kulturne dediščine in obravnavane v Strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine MOL.

Projekt vključuje

 • Širili bomo pokopališče Vič

  v teku

  Leto zaključka: 2022

  V sklopu 1. faze širitve pokopališča Vič bomo uredili novo grobno polje za klasične grobove in novo grobno polje za žarne zemeljske grobove, nove parkovne površine, nove žarne niše v pokopališkem zidu, novo poslovilno območje in objekt, novo servisno pot ob zahodnem robu pokopališča in povezovalno sprevodno pot ob južni stranici obstoječega pokopališča ter 30 novih parkirnih mest.

 • Odpravili smo vlago v mrliški vežici

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 4.986 €

  Izvedli smo ukrepe za odpravo vlage v mrliški vežici.

 • Obnovili smo zidove in uredili sanitarije ter kanalizacijo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 112.002 €

  Obnovili smo pokopališke zidove in uredili sanitarije in kanalizacijo.

 • Postavili smo fontane in uredili vodovod

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 16.554 €

  Projekt obsega postavitev fontan in ureditev vodovoda.

 • Obnovili smo zidove pokopališča

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 9.138 €

  Projekt obsega obnovo pokopaliških zidov.