Pokopališče Rudnik

v teku

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

Vsa pokopališča na območju MOL so varovane enote kulturne dediščine ali pa vključena v sklop varovanih enot kulturne dediščine, ki so vpisane v register nepremične kulturne dediščine in obravnavane v Strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine MOL.

Projekt vključuje

 • Širili bomo pokopališče Rudnik

  v teku

  Leto zaključka: 2021

  Območje projekta leži na vzhodu Ljubljane, na južnem pobočju Golovca. Širitev je načrtovana vzdolž severne meje obstoječega pokopališča v dolžini približno 66 metrov. Na vzhodnem delu bo širine približno 5,2 metra, na zahodnem pa približno 3 metre. Obsega niz polj za žarne zemeljske pokope in zid z žarnimi nišami (kolumbarij).

 • Obnovili smo zidove pokopališča Rudnik

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 18.015 €

  Projekt obsega obnovo pokopaliških zidov.

 • Zidovi pokopališča Rudnik so obnovljeni

  izvedeno

  Leto zaključka: 2011

  Vrednost: 8.683 €

  Projekt obsega obnovo pokopaliških zidov.

 • Obnovili smo mrliško vežico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2011

  Vrednost: 644 €

  Projekt obsega obnovo mrliške vežice.

 • Vzpostavili smo električni priključek za mrliško vežico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 5.259 €

  Projekt obsega izgradnjo električnega priključka za mrliško vežico.