Park Rakova Jelša

izvedeno

Zaključek projekta: 2017

Opis projekta

V dveh fazah smo uredili parkovno površino skupaj z otroškim igriščem in brvjo čez Lahov graben.

Projekt vključuje

 • Vzpostavili smo otroško igrišče v parku Rakova jelša in brv čez Lahov graben

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 138.573 €

  Projekt je obsegal izgradnjo brvi čez Lahov graben, ki je del sklopa mestnega parka Rakova jelša, in ureditev manjšega otroškega igrišča v parku. Z brvjo omogočamo dostop obiskovalcem in uporabnikom mestnega parka Rakova jelša. Oblika in zasnova brvi se navezuje na že urejeni mestni park. Glavni gradnik brvi so tako leseni ožgani tramovi. Brv je namenjena pešcem in kolesarjem ter povezuje parkovni del z območjem vrtičkov.

 • V parku Rakova jelša smo omogočilo samooskrbo in druženje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 875.808 €

  Navedena vrednost je vrednost celotnega projekta, ki vključuje ureditev vstopnega dela v Park Rakova jelša, ureditev mestnih vrtičkov in mestnega/javnega sadovnjaka Rakova jelša.

  Novo urejeni del parka leži zahodno od dela, ki je bil urejen v prvi fazi, namenjen pa je predvsem samooskrbi. Možnost urejenega urbanega samooskrbnega kmetijstva oziroma vrtičkov v neposredni bližini mestnega središča namreč pomeni dodano vrednost tega območja.
  V parku je urejenih 320 vrtičkov, ki so ograjeni s skupno nizko ograjo in vrbovimi živimi mejami. Poleg vrtičkov je bilo potrebno zagotoviti tudi potrebno infrastrukturo, ki se navezuje na obstoječo. Lope v parku so oblikovane kot skupne nadstrešnice, urbana oprema (klopi, ograje) pa ostaja enaka, kot so elementi opreme parka urejenega v prvi fazi. Celotno območje obsega 75 tisoč m2.

 • Uredili smo park Rakova jelša

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 207.473 €

  Uredili smo parkovno površino s prostori za piknik in povezali mesto s krajinskim parkom Ljubljansko barje. Projekt je obsegal ureditev parka, zasaditev dreves, postavitev igral in klopi. Odstranili smo 350 ton gradbenih in 23 ton azbestnih odpadkov, veliko pnevmatik in drugih komunalnih odpadkov. Obrezali smo drevesa po žledu ter žive meje, pri čemer smo v nadaljnjo predelavo odpeljali 150 kubičnih metrov biomase. Odstranili smo tujerodne rastlinske vrste ter objekte med vrtički. Na 11.000 kvadratnih metrov velikem območju smo opravili tudi globinsko mulčenje, na 24.000 kvadratnih metrih pa površinsko mulčenje travnika.

  V sklopu ureditve parkovne površine smo zasadili devetdeset dreves, zatravili območje, kjer je bila zaradi posegov uničena travnata površina, nasuli pesek na pot, ki je bila tam že prej. Na območju, ki je že v KP Ljubljansko barje, smo uredili pešpoti s sekanci, speljali premostitveni mostiček čez kanal na vhodu v krajinski park, postavili zaščitno ograjo na vhodnem mostu, namestili informativne table ter postavili klopi in več poligonov za igro otrok, stojala za kolesa in ovire za motorni promet.