OŠ Vodmat

izvedeno

Zaključek projekta: 2019

Projekt vključuje

 • Odprli smo energetsko prenovljeno OŠ Vodmat

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Statično in energetsko smo prenovili OŠ Vodmat, ki smo jo prenovili v okviru javno – zasebnega partnerstva s konzorcijem družb Petrol d.d., Resalta d.o.o. in Javna razsvetljava d.d.. Gre za drugo fazo projekta Energetska prenova objektov v Ljubljani.

  Potresno varnost smo izboljšali z dodatnimi betonskimi stenami, jeklenimi okvirji in armiranimi ometi, s katerimi smo ojačali konstrukcijo objekta. Z ureditvijo zunanjega požarnega stopnišča, sistemom javljanja požara in dodatnimi požarnimi sektorji smo izboljšali požarno varnost, izvedli smo tudi poseben ventilacijski sistem za zmanjšanje koncentracij radona. V celoti smo prenovili tudi električno omrežje ter namestili novo notranjo opremo.

  Več o projektu +

  Energetska sanacija šole je obsegala prenovo fasade, zamenjavo stavbnega pohištva in namestitev zunanjih senčil, toplotno izolacijo strehe in podstrešja, prenovo ogrevalnega sistema, zamenjavo razsvetljave ter vzpostavitev centralnega nadzornega sistema.
  Projekt je sofinanciran s pomočjo kohezijskega sklada v višini 40 % upravičenih stroškov energetske sanacije, vse posege smo uskladili in izvedli v skladu z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

 • Uredili smo vetrolov in zamenjali vrata

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 20.366 €

  Projekt obsega ureditev vhodnega vetrolova za razredno stopnjo ter zamenjavo vrat.

 • Streha in telovadnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 137.751 €

  Projekt obsega obnovo strehe nad veliko telovadnico, ureditev ograje in obnovo telovadnice.

 • Ureditev zunanjih površin

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 15.962 €

  Projekt obsega zunanjo ureditev (prenova asfalta).

 • Evakuacijska vrata

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 3.755 €

  Projekt obsega ureditev evakuacijskih vrat.

 • Telovadnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 203.195 €

  Projekt obsega obnovo telovadnice.

 • Strelovodna inštalacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 7.587 €

  Projekt obsega ureditev strelovodne inštalacije po celotnem objektu, nadzor.

 • Šolsko športno igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 288.021 €

  Projekt obsega celostno ureditev šolskega športnega igrišča z ograjo in ureditev igrišča za razredno stopnjo (I. faza), postavitev plezarne piramide za predmetno stopnjo.

 • Igrišče, streha, vrata, shramba za orodje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 56.755 €

  Projekt obsega izveden projekt celostne obnove igrišča, obnovo ravnega dela strehe na delu objekta, obnovo stranskih zunanjih vrat in ureditev shrambe za orodje.

 • Tlak, streha

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 105.545 €

  Projekt obsega zamenjavo tlaka v podpritličju in obnovo ravne strehe.