OŠ Vič

izvedeno

Zaključek projekta: 2019

Projekt vključuje

 • Učenci OŠ Vič se veselijo novega prizidka

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 600.000 €

  Vrednost je z DDV.

  Na OŠ Vič smo odprli nov prizidek, v katerem sta dve sodobni učilnici. Hkrati smo posodobili tudi šolsko igrišče ter uredili učilnico na prostem.

  Dve novi sodobni učilnici imata vso pripadajočo opremo, akustično izolacijo in sistem prezračevanja. Poleg učilnic smo uredili tudi garderobi in novo požarno stopnišče. Izjemno dodano vrednost imajo velike okenske odprtine, ki dopuščajo veliko naravne svetlobe ter omogočajo stik z zeleno okolico šole.

  Stene šolske avle pred učilnicami so na novo opremljene z oblogo iz plute, kjer lahko učenci razstavljajo svoje likovne izdelke.

  Nov prizidek je umeščen v stavbo šole, zato smo hkrati prenovili tudi zunanjost stavbe, posodobili šolsko igrišče in uredili novo učilnico na prostem.

  Izvajalec del je bilo podjetje LESNINA MG OPREMA d.d.

 • OŠ Vič na Tržaški smo energetsko prenovili

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 385.013 €

  V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane smo objekt celovito prenovili.

  Več o projektu +

  Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

  Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo, na predelu, ki je zaščiten (ZVKDS) smo izolacijo izvedli na notranjih stenah.

  Stavbno pohištvo: Vgradili smo PVC stavbno pohištvo z izolativnostjo 1,1 W/m 2K in zunanja senčila.

  Izolacija strehe: v spuščen strop smo vgradili 20 cm toplotne izolacije.

  Ogrevalni sistem: Poleg delne prenove kotlovnice smo dodatno vgradili toplotno črpalko voda/voda in s tem povečali delež OVE (geotermalna energija).

  Prezračevalni sistem: Vgradili smo nove energetsko varčne kuhinjske nape in klimat z rekuperacijo za prezračevanje kuhinje in jedilnice.

  Vgradnja termostatskih ventilov: Cel objekt smo opremili s termostatskimi ventili.

  Prenova razsvetljave: Energetsko potratno razsvetljavo smo nadomestili z varčnimi LED svetili.

  Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

   

  Za celovite energetske prenove smo pridobili sredstva Kohezijskega sklada.

  Logo EKP kohezijski sklad SLO 7

 • Nadaljevanje obnove igrišča

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 52.558 €

  Projekt obsega nadaljevanje obnove igrišča pri objektu Tržaška.

 • Uredili smo igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 49.806 €

  Projekt obsega investicijsko vzdrževanje igrišča na Tržaški.

 • Zamenjali smo uničena okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 73.183 €

  Projekt obsega zamenjavo dela uničenih oken na Tržaški ter zamenjavo senčil na Abramovi.

 • Uredili smo igrala za učence razredne stopnje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 50.969 €

  Projekt obsega dobavo in montažo igral z varnostno podlago ter nadaljevanje postavitve igral za razredno stopnjo.

 • Zaradi povečanega vpisa smo dokupili opremo in izvedli še nekaj sanacijskih del

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 38.001 €

  V letu 2015 smo zaradi povečanega vpisa dokupili opremo. Prav tako smo uredili požarno razsvetljavo po inšpekcijski odločbi ter zamenjali uničena okna na objektu Tržaška. Montirali smo tudi zaključke na strehi ter popravili stavbno pohištvo.

 • Uredili smo atletsko stezo ter končali 1. fazo ureditve igrišča

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 66.567 €

  Projekt obsega obnovo atletske steze ter 1. fazo ureditve igrišča.

  Prav tako smo namestili lovilne mreže za gole na Abramovi ter sanacijo puščanja vode na Tržaški in Abrami.

   

 • Zamenjali smo opremo za učence razredne stopnje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 4.854 €

  Dokupili in zamenjali smo opremo za razredno stopnjo.

 • Obnovili smo pomivalno linijo v kuhinji

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 35.155 €

  Projekt obsega interventno obnovo v razdelilni kuhinji, vezano na zamenjavo pomivalne linije ter 50 % sofinanciranje zamenjave pomivalne linije.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 7.635 €

  Projekt obsega ureditev termopan zunanjih okenskih kril na objektu Tržaška.

 • Sanitarije, prostor za snažilke, tlaki

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 38.980 €

  Projekt obsega ureditev sanitarij za invalida, ureditev prostora za snažilke z ureditvijo garderob, zamenjavp tlakov v avli razredne stopnje - pritličje, nadzor.

 • Ograja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 25.249 €

  Projekt obsega zamenjavo dela ograje pred vhodom na objektu Abramova, nadzor.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 17.307 €

  Projekt obsega obnovo oken na objektu na Abramovi.

 • Toplotna postaja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 87.566 €

  Projekt obsega ureditev toplotne postaje - objekt Tržaška (vezano na ukinitev skupne kotlovnice z gimnazijo Vič).

 • Parkirišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2011

  Projekt obsega ureditev novih parkirnih mest.

 • Okna, tlaki, toplotna postaja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 275.577 €

  Projekt obsega zamenjavo oken na objektu Abramova, obnovo tlaka v veliki telovadnici in obnovo skupne toplotne postaje.

 • Ograja, centralna kuhinja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 592.520 €

  Projekt obsega postavitev ograje okoli šolskega zemljišča na lokaciji Abramova, obnovo centralne kuhinje z zamenjavo opreme na centralni šoli, postavitev ograje okoli šolskega zemljišča - Abramova.

 • Streha, vhodna vrata, parket

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 120.997 €

  Projekt obsega obnovo strehe na lokaciji Tržaška, zamenjavo vhodnih vrat na lokaciji Abramova in popravilo parketa v telovadnici na Abramovi.