OŠ Riharda Jakopiča

v teku

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

 • Na OŠ Riharda Jakopiča bomo zagotovili manjkajoče šolske prostore

  v teku

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 4.691.279 €

  Sredstva bo prispeval tudi Eko sklad.

  Na mestu obstoječega prizidka in telovadnice bomo zaradi omejenih prostorskih danosti zgradili novi objekt. Rušitev starega objekta in telovadnice je smiselna in potrebna tudi zaradi neustreznega statičnega stanja obeh objektov in razpok na sedanji telovadnici.

  Nov objekt bo obsegal nov prizidek z novo telovadnico in novim malim vadbenim prostorom, novo delilno kuhinjo in jedilnico, novo likovno učilnico, računalniško, tehnično in specialno učilnico in dvigalo do vseh etaž. Uredili bomo šolsko dvorišče, parkirna mesta, dovoz do gospodarskega dvorišča in atrij, ki se bo odpiral proti šolskemu igrišču. Jedilnico in kuhinjo v obstoječem Navinškovem objektu bomo preuredili v novo knjižnico, ki je šola sedaj nima.

 • Zaradi večjega vpisa smo prilagodili šolske prostore

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 133.909 €

  V letu 2016 smo zaradi povečanega vpisa preuredili prostor in skladišče ter tako pridobili novo učilnico in novi prostor za shranjevanje. Uredili smo večnamenski skupni kotiček v avli 3. nadstropja. Poskrbeli smo tudi za novo opremo za učilnice in zamenjali pomivalni stroj.

 • Ureditev igrišča za razredno stopnjo, ureditev ograje in dobava igral

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 671.735 €

  Projekt obsega ureditev igrišča za razredno stopnjo, ureditev ograje in dobavo igral.

 • Sanitarije so obnovljene

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 50.910 €

  Projekt obsega obnovo sanitarij.

 • Šolsko in otroško igrišče smo celovito obnovili

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 699.232 €

  Projekt obsega celovito obnovo šolskega športnega in otroškega igrišča ter ureditev nove betonske mejne ograje.

 • Zamenjali smo šolski kombi

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 22.826 €

  Projekt obsega zamenjavo šolskega kombija.

 • Zaradi povečanega vpisa smo kupili dodatno opremo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 9.720 €

  Projekt obsega nakup opreme zaradi povečanega vpisa.

 • Uredili smo večnamenski kotiček v avli

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 26.068 €

  Projekt obsega ureditev večnamenskega kotička v avli.

 • Čitalnica in učilnice razredne stopnje imajo novo opremo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 9.765 €

  Projekt obsega opremo čitalnice in zamenjavo opreme za razredno stopnjo.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 58.262 €

  Projekt obsega zamenjavo oken v glavnih avlah (I., II. in III. nadstropje S in J stran) ter intervencijsko zamenjavo oken.

 • Streha

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 38.347 €

  Projekt obsega sanacijo strehe nad telovadnico z zamenjavo toplotne izolacije skladno z energetskimi standardi, nadzor.

 • Telovadnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 15.062 €

  Projekt obsega beljenje telovadnice, namestitev zaščitne mreže na okna telovadnice, nadzor.

 • Streha

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 94.806 €

  Projekt obsega popravilo strehe.

 • Opreme, pohištva, pomivalni stroj

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 11.989 €

  Projekt obsega delno zamenjavo dotrajane opreme (stoli, mize), zamenjavo pohištva in pomivalnega stroja.

 • Telovadnica, prostor za odpadke, kanalizacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 58.889 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega obnovo tlaka v tlovadnici in ureditev prostora za odpadke ter interventno sancijo kanalizacije.

 • Varnostna razsvetljava, igrišče, ograja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 47.541 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega ureditev varnostne razsvetljave, ureditev igrišča in ograje.