OŠ Poljane

izvedeno

Zaključek projekta: 2019

Projekt vključuje

 • Energetsko je obvnovljena tudi OŠ Poljane

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  V okviru javno-zasebnega partnerstva druge faze projekta Energetska prenova objektov v Ljubljani smo celovito statično in energetsko obnovili tudi OŠ Poljane. Ojačali smo konstrukcijo stavbe in s tem izboljšali potresno varnost objekta, za večjo požarno varnost smo uredili novo zunanje stopnišče, dodatne požarne sektorje, požarne obloge ter negorljivo notranjo opremo. Skoraj v celoti smo zamenjali kanalizacijo in v pritličnih prostorih prenovili tlake.

  Energetska obnova je obsegala prenovo fasade, zamenjavo stavbnega pohištva in namestitev zunanjih senčil, toplotno izolacijo strehe ter prenovo kritine in ogrevalnega sistema, zamenjavo razsvetljave ter vzpostavitev centralnega nadzornega sistema.

  Energetski obnovi na obeh šolah sta potekali v okviru javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva s konzorcijem družb Petrol d. d., Resalta d.o.o. in Javna razsvetljava d. d.. Sofinancira ju kohezijski sklad v višini 40% upravičenih stroškov energetske sanacije.

 • Specialno učilnico in kabinet za fiziko in kemijo smo celovito obnovili

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 69.309 €

  Projekt obsega celovito obnovo specialne učilnice in kabineta za fiziko in kemijo z zamenjavo opreme.

 • Sanirali smo streho

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 46.969 €

  Projekt obsega sanacijo ravne strehe nad specialnima učilnicama.

 • Izobraževalni center Pika

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 161.080 €

  Projekt obsega ureditev Izobraževalnega centra na OŠ Poljane.

 • Ureditev izobraževalnega centra ZU Janeza Levca

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 210.000 €

  Projekt obsega ureditev izobraževalnega centra ZU Janeza Levca.

 • Telovadnico smo v celoti prenovili

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 252.894 €

  Projekt obsega celovito obnovo telovadnice in strehe nad telovadnico ter ureditev statike.

 • Uredili smo okolico šole

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 40.510 €

  Projekt obsega ureditev okolice šole in postavitev rampe za dostop avtomobila.

 • Kupili smo opremo za 2. razred

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 10.442 €

  Projekt obsega nakup opreme za 2. razred ter zamenjavo bojlerja in hladilne omare.

 • Igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 50.391 €

  Projekt obsega obnovo igrišča za razredno stopnjo.

 • Streha

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 12.736 €

  Projekt obsega intervencijsko popravilo puščanja ravne pohodne strehe.

 • Telovadnica, igrišče, igrala

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 296.686 €

  Projekt obsega obnovo telovadnice in zamenjavo igral za učence razredne stopnje. Projekt obsega tudi izdelavo PZI ureditve igrišča.

 • Avla

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 48.808 €

  Projekt obsega celovito obnovo avle po projektu za naprednejši socialni stik otrok.

 • Streha (prizidek)

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 84.839 €

  Projekt obsega obnovo ravnega dela strehe nad prizidkom.

 • Notranje stopnišče, okna, kanalizacijsko črpališče, strelovodna instalacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 193.347 €

  Projekt obsega ureditev notranjega stopnišča, zadnjo fazo obnove oken, ureditev kanalizacijskega črpališča in strelovodne instalacije celotnega objekta.

 • Okna, stopnišče, ograja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 171.819 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega predzadnjo fazo zamenjave oken (vhodni deli in stranski vhodi), projekt za ureditev notranjega stopnišča in zamenjavo ograje okoli šolskega zemljišča.

 • Waldorfski vrtec, učilnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 180.163 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega ureditev prostorov Waldorfskega vrtca v šoli, selitev učilnice za tehniko in obnovo prostorov z zamenjavo opreme.