OŠ Koseze

v teku

Zaključek projekta: 2020

Projekt vključuje

 • Gradimo nov prizidek

  v teku

  Leto zaključka: 2020

  Vrednost: 567.727 €

  Gradimo nov prizidek.

 • Zamenjali smo okna ter izvedli druga dela

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 80.339 €

  Zamenjali smo dotrajana okna, popravili omet ter namestili zapornice in stebričke pri parkirišču. Zaradi povečanega vpisa smo dokupili opremo.

 • Zamenjali smo okna in radiatorje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 86.227 €

  Zamenjali smo dotrajana okna in radiatorje ter kupili garderobne omarice zaradi povečanega vpisa.

 • Dokupili smo opremo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 40.021 €

  Zaradi povečanega vpisa smo dokupili opremo in garderobne omarice.

 • Prizidek za nove učilnice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 958.540 €

  Projekt obsega pripravo vse potrebne projektne in druge dokumentacije za izgradnjo prizidka, izgradnjo prizidka za 4 nove učilnice, manjšo športno dvorano in 4 kabinete za dodatno delo z učenci ter dobavo in montažo opreme. Urejeno je tudi otroško igrišče za najmlajše.

 • Popravili smo vodovodne instalacije in instalacije centralnega ogrevanja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 24.566 €

  Projekt obsega popravilo vodovodne instalacije in instalacije centralnega ogrevanja na zunanji kineti.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 50.321 €

  Projekt obsega nadaljevanje zamenjave oken (razredna stopnja).

 • Obnova prostorov in oprema

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 40.866 €

  Projekt obsega obnovo prostorov in zagotovitev opreme zaradi povečanega vpisa.

 • Okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 48.902 €

  Projekt obsega dokončanje zamenjave oken in nadzor.

 • Stoli, razdelitveni rolo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 8.684 €

  Projekt obsega zamenjavo stolov za en oddelek, ureditev razdelitvenega roloja za učilnice na "odru".

 • Učilnice, okna (2. faza)

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 225.183 €

  Projekt obsega ureditev dodatnih učilnic v obstoječih kabinetih z zamenjavo dotrajane opreme in 2. fazo zamenjave oken.

 • Streha, ograja, učilnice, kuhinja, dimnik, kabineti, knjižnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 756.668 €

  Projekt obsega menjavo azbestne strehe, dokončanje zamenjave ograje, obnovo trakta učilnic z ureditvijo električne instalacije, celovita obnovo centralne kuhinje z zamenjavo opreme, sanacijo dimnika, obnovo kabinetov in knjižnice za prilagoditev prostora.

 • Učilnice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 17.696 €

  Projekt obsega ureditev učilnice za fiziko.