OŠ Kašelj

izvedeno

Zaključek projekta: 2019

Projekt vključuje

 • Sanirali smo sanitarije in popravili streho

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 75.231 €

  Sanirali smo sanitarije in popravili streho.
  Prav tako smo zamenjali parket v ostalih učilnicah in nadaljevali ureditev klimatizacije.

 • Sanirali smo parket in uredili klimatizacijo prostorov

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 129.178 €

  Sanirali smo parket v dveh učilnicah in uredili klimatizacijo prostorov. Za gibalno ovirane učence smo kupili mize. Zaradi povečanega vpisa smo opremili tudi nov kabinet ter prenovili sanitarije.
  V veliki telovadnici pa smo popravilo okna in zamenjali stekla.

 • Obnovili smo prostore gostujočega vrtca Pedenjped

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 87.679 €

  Preuredili smo novi učilnici, uredili sanitarije in garderobe ter opremili nove prostore.

 • Popravili smo parket v telovadnici in fasado

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 61.369 €

  Sanirali smo hidrantno omrežje, uredili varnostno razsvetljavo, popravili parket v telovadnici ter fasado pri vhodu.

 • Hladilni sistemi, obnova prostorov in dobava opreme

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 25.489 €

  Projekt je obsegal ureditev klimatskih naprav v novem delu šole, obnovo prostorov ter dobavo opreme v novih prostorih.

 • Drsna vrata

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 12.087 €

  Projekt obsega ureditev drsnih vrat za preprečitev morebitnega vandalizma.

 • Prilagoditev prostorov

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 54.994 €

  Projekt je obsegal prilagoditev prostorov zaradi povečanega vpisa, dobavo in montažo ter zamenjavo opreme za učilnice za prvi razred.

 • Izgradnja prizidka

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 3.990.000 €

  Zgradili smo nov prizidek s šestnajstimi novimi razredi in kabineti, knjižnico, razdelilno kuhinjo, zbornico in upravnimi prostori ter preuredili štiri stare učilnice, uredili smo tudi zunanja igrala.