OŠ Dravlje

v teku

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

NULL

Projekt vključuje

 • Zamenjali smo vhodna vrata in uredili talne obloge

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 35.663 €

  Zamenjali smo vhodna vrata, talne obloge ter tlak na prireditvenem odru in delu hodnika.

 • Sanirali smo streho

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 96.982 €

  Sanirali smo streho, popravili obloge v telovadnici, zamenjali stroj v kuhinji in vsa notranja nihajna steklena vrata. Vzpostavili smo tudi požarne sektorje za celoten objekt ter zamenjali senčila v učilnicah v južnem delu objekta.

 • Postavili smo nova igrala

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 1.910 €

  Preko izvedbe plana malih del četrtnih skupnosti smo postavili nova igrala.

 • Sofinancirali smo postavitev dvigala za gibalno ovirane

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 9.804 €

  V obsegu 50 % smo sofinancirali postavitev dvigala za gibalno ovirane.

 • Kupili in postavili smo igrala

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 2.092 €

  Preko izvedbe malih del smo na igrišču postavili igrala.

 • V kuhinji smo popravili prezračevanje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 18.116 €

  V kuhinji smo popravili prezračevanje in napo ter sanirali strop, belež in ploščice.

 • Električne in strojne instalacije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 126.477 €

  Projekt obsega obnovo električnih instalacij z zamenjavo svetil v nadstropnem traktu šole ter prenovo strojnih instalacij.

 • Streha

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 11.421 €

  Projekt obsega sanacijo ravne strehe in kupol.

 • Kanalizacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 16.633 €

  Projekt obsega sanacijo kanalizacije znotrja objekta.

 • Zamakanje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 13.602 €

  Projekt obsega sanacijo zamakanja v knjižnici in učilnici, nadzor.

 • Zunanje stopnišče, klop, pitnik, odvodnjavanje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 50.977 €

  Projekt obsega ureditev zunanjega stopnišča in odvodnjavanja na igrišču šole, postavitev klopi in pitnika, tlak zunanji, nadzor, projekt ureditev stopnišča.

 • Ograja, okna, akustika, kuhinjski kotel, pomivalni stroj

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 159.394 €

  Projekt obsega dokončanje ograje, dokončanje zamenjave oken, ureditev akustike v telovadnici, sofinanciranje zamenjave kuhinjskega kotla in pomivalnega stroja.

 • Okna, ograja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 196.556 €

  Projekt obsega predzadnjo fazo zamenjave oken in postavitev ograje okoli šolskega zemljišča.

 • Kuhinjski kotel, centralno ogrevanje

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 20.001 €

  Projekt obsega zamenjavo kuhinjskega kotla in popravilo centralnega ogrevanja.