OŠ Dr. Vita Kraigherja

izvedeno

Zaključek projekta: 2019

Projekt vključuje

 • Nadaljevali smo z obnovo sanitarij in obnovili vse instalacije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 49.223 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega nadaljevanje obnove sanitarij z obnovo vseh instalacij.

 • Parket v pisarni in zbornici se ponovno sveti

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 7.248 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega brušenje in lakiranje parketa v pisarni in zbornici.

 • Zamenjali smo okna in kupili pohištvo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 102.380 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega obnovo sanitarij, zamenjavo oken ter dokup pohištva zaradi povečanega vpisa.

 • Zamenjali smo žaluzije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 4.873 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega zamenjavo dotrajanih žaluzij.

 • Obnovili smo sanitarije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 58.468 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega nadaljevanje obnove vertikale sanitarij po inšpekcijski odločbi, dokup opreme zaradi povečan vpisa.

 • Zaradi povečanega vpisa smo zamenjali in dokupili opremo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 81.807 €

  Projekt obsega zamenjavo in dokup opreme zaradi povečanega vpisa ter obnovo sanitarij. Prav tako smo zamenjali žaluzije na južni strani objekta.

 • Sanirali smo omet v sanitarijah

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 62.132 €

  Projekt obsega pregled ometov v sanitarijah, pregled požarnega sistema ter sanacijo ometa v sanitarijah.

 • Obnovili smo centralno kuhinjo in jedilnico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 724.876 €

  Projekt obsega PZI/PZR obnove kuhinje in jedilnice, obnovo centralne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme in obnovo jedilnice z dobavo ter montažo nove opreme ter cevno povezavo nape s klimatom.

 • Za potrebe OŠ Vide Pregarc smo uredili učilnice

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 35.385 €

  Projekt obsega ureditev učilnic in hodnikov za potrebe Osnovne šole Vide Pregarc.

 • Zamenjali smo pomivalni stroj in uredili električno instalacijo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 23.832 €

  Projekt obsega zamenjavo pomivalnega stroja z delno ureditvijo električne instalacije.

 • V jedilnici smo zamenjali stekleno fasadno steno

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 50.905 €

  Projekt obsega zamenjavo steklene fasadne stene v jedilnici, projekt, nadzor.

 • Uredili smo priključek kanalizacije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 62.359 €

  Projekt obsega ureditev priključka kanalizacije in črpališča.

 • V mali telovadnici smo obnovili tlake

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 132.239 €

  Projekt obsega obnovo tlakov v mali telovadnici in sanacijo zidu na podlagi študije ZRMK, obnovo strešnih snegolovov in delno zamenjavo kritine.

 • Uredili smo šolsko igrišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 3.800 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega sofinanciranje ureditve šolskega igrišča.