OŠ Božidarja Jakca

izvedeno

Zaključek projekta: 2019

Projekt vključuje

 • Zaradi povečanega vpisa smo dokupili opremo na Podružnični osnovni šoli Hrušica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 5.669 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega dokup opreme na Podružnični osnovni šoli Hrušica zaradi povečanega vpisa.

 • Izvedli smo različna popravila v zaklonišču, sanitarijah pri telovadnici in v kuhinji

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 53.996 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega popravilo električne instalacije in stropa garderob v zaklonišču ter beljenje, interventno obnovo dotrajanih sanitarij in umivalnic pri telovadnici ter sanacijo odtokov v kuhinji.

 • Izvedli smo tehnološke ukrepe v okviru projekta EOL 1

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 59.034 €

  Projekt obsega izvedbo tehnoloških ukrepov v okviru prve faze projekta Enersgetska obnova Ljubljane.

  Projekt smo izvedli v javno zasebnem partnerstvu med MOL in konzorcijem družb Petrol, Resalta in Javna razsvetljava d.d. po principu energetskega pogodbeništva.

  Zasebni partner je v investicijo vložil dodatnih 61.443 €.

 • Izvedli smo tehnološke ukrepe v okviru projekta EOL-1

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 59.034 €

  Projekt obsega izvedbo tehnoloških ukrepov v okviru projekta EOL-1.
  Projekt smo izvedli v javno zasebnem partnerstvu med MOL in konzorcijem družb Petrol, Resalta in Javna razsvetljava d.d. po principu energetskega pogodbeništva.
  Zasebni partner je v investicijo vložil dodatnih 61.444 €.

 • Namestili smo opremo zaradi povečanega vpisa

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 2.595 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega dobavo in montažo opreme zaradi povečanega vpisa.

 • Izvedli smo sanacije streh in vhoda ter popravilo atletske steze

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 25.996 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega intervencijsko sanacijo strehe in vhoda, popravilo atletske steze na šolskem igrišču ter intervencijsko sanacijo strehe nad kletjo in stopniščem.

 • Namestili smo opremo in izvedli obrtniška dela zaradi povečanega vpisa

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 9.651 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega preiskave konstrukcije za prenovo telovadnice, dobavo in montažo opreme ter obrtniška dela zaradi povečanega vpisa.

 • Zamenjali smo bojler na Podružnični osnovni šoli Hrušica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 6.371 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega zamenjavo bojlerja v kotlovnici in detekcijo plina v kotlovnici in kuhinji na Podružnični osnovni šoli Hrušica

 • Zamenjali smo raztezno posodo v kotlovnici

  izvedeno

  Leto zaključka: 2017

  Vrednost: 3.593 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega zamenjava raztezne posode v kotlovnici.

 • Okoli šolskega zemljišča smo postavili ograjo in sanirali kanalizacijo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 80.091 €

  V letu 2016 smo postavili ograjo okoli šolskega zemljišča in namestili vrtiljake, sanirali smo kanalizacijo na dvorišču šole, sofinancirali ureditev vetrolova in zamenjali vrata po požaru. Sredstva za izvedbo slednjega je zagotovila tudi zavarovalnica.
  V letu 2016 smo prav tako sofinancirali zamenjavo šolskega kombija za prevoz hrane v višini 50%.

 • Izvedli smo sanacijo tlakov

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 83.945 €

  Projekt obsega interventno sanacijo jamastih tlakov in zamenjavo oken.

 • Zamenjali smo opremo garderob in obnovili sanitarije pri telovadnici

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 77.775 €

  Projekt obsega interventno popravilo zamakanja strehe pri telovadnici in zamenjavo opreme garderob ter obnovo sanitarij pri telovadnici.

 • Sanirali smo zamakanje strehe in stene v telovadnici

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 24.112 €

  Projekt obsega interventno sanacijo zamakanja strehe in stene v telovadnici, nadzor.

 • Zamenjali smo okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 50.293 €

  Projekt obsega dokončanje zamenjave oken - končna faza, nadzor (nujno puščanje in velike izgube toplote).

 • Uredili smo zaklonišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 34.682 €

  Projekt obsega končno fazo ureditve zaklonišča.

 • Obnovili smo centralno kuhinjo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 564.643 €

  Projekt obsega obnovo centralne kuhinje, zaključek II. faze menjave oken.

 • Postavili smo ograjo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 180.251 €

  Projekt obsega postavitev ograje okoli šolskega zemljišča in 1. fazo zamenjave oken.