Obnova Vodnikove domačije

v teku

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

Osnovni vsebinski področji, ki ju zajema programsko upravljanje Vodnikove domačije, sta prezentacija in popularizacija dediščine Valentina Vodnika ter promocija knjige, literature in slovenskega jezika v kontekstu projekta Ljubljana - Unescovo mesto literature. Program vsebuje tudi druge prireditvene, produkcijske in izobraževalne vsebine s področja umetnosti in kulture, ki so v skladu s programskimi smernicami prijavitelja.

Mestna občina Ljubljana od leta 2012, ko se je v Vodnikovi domačiji začela odvijati kulturna dejavnost, objekt postopoma ureja (priklop na plin, notranja osvežitev, strojne in elektro inštalacije, prostorska prilagajanja, notranja in tehnična oprema...). Temeljni razlog za celovito obnovo je dejstvo, da Vodnikova domačija ni bila temeljito prenovljena že od 80. let prejšnjega stoletja, kar se pozna na samem objektu. Leta 2014 smo zato opravili temeljit pregled stanja in ugotovili, da je nujno potrebno urediti požarno varnost (izgradnja požarnih stopnic), da sta glavna stavba in hiša Pri kamnitni mizi potrebna statične in protipotresne utrditve, da je potrebno obnoviti fasado in stavbno pohištvo ter urediti odvode meteorne vode.

Letos bo izdelana projektna dokumentacija, s katero bo določen dokončen obseg obnove, leta 2021 pa je predvidena izvedba. Pri načrtovanju obnove smo sodelovali z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Program dogodkov lahko spremljate na FB strani zavoda Divja misel.

Projekt vključuje

 • Vodnikovo domačijo bomo celovito obnovili

  v teku

  Leto zaključka: 2021

  V letu 2020 pripravljamo projektno dokumentacijo, v letu 2021 pa bomo izvedli celovito obnovo, ki bo vključevala tudi statično sanacijo. 

   

 • Podstrešna dvorana Vodnikove domačije je obnovljena

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 38.244 €

  Projekt obnove podstrešne dvorane obsega izolacijo in izvedbo elektroinštalacije.

 • Obnova

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 24.042 €

  Vrednost obnove in opreme.

  Programski upravitelj je na podlagi javnega razpisa nevladna organizacija Divja misel (do 31. decembra 2015).

 • Vodnikovo domačijo smo obnovili

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 87.472 €

  Mestna občina Ljubljana od leta 2012, ko se je v njej začela odvijati kulturna dejavnost, objekt postopoma ureja (priklop na plin, notranja osvežitev, strojne in elektro inštalacije, prostorska prilagajanja, notranja in tehnična oprema...).

  Programski upravitelj je na podlagi javnega razpisa nevladna organizacija Hanna's atelje sonoričnih umetnosti (do 1. aprila 2015).