Most na Rakovi jelši

izvedeno

Vrednost projekta: 1.199.638 €

V vrednost je vključen DDV.

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

Obnovili smo cesto v dolžini 360 m, ki v delu ob naselju Rakova jelša jug služi tudi kot del bodočega protipoplavnega nasipa.
Cesto smo rekonstruirali kot dvopasovno z enostranskim pločnikom skupne širine 8,5 m ter poskrbeli tudi za ulično razsvetljavo.
Zgradili smo nov most preko Lahovega kanala v dolžini 9 m in skupne širine prekladne konstrukcije 8.1 m. Kot soinvestitor je sodelovala tudi JP VOKA SNAGA z obnovo vodovoda.
Vrednost del je 983.310,52 EUR brez DDV oziroma 1.199.638,83 EUR z DDV. Od tega so sredstva MOL 674.416,57 brez DDV oziroma 822.788,22 EUR z DDV.

Izvajalec del je Hidrotehnik d.d. Ljubljana.