Kotnikova ulica

izvedeno

Zaključek projekta: 2018

Opis projekta

Na Kotnikovi ulici smo obnovili vodovod, kanalizacijo in vročevod, Elektro Ljubljana pa je obnovil svojo infrastrukturo. Javna razsvetljava, ki je bila doslej nameščena na fasadah objektov, je zdaj urejena na drogovih. Na obeh straneh ulice so urejena parkirna mesta, območje križišča pa je nadvišano, s čimer smo poskrbeli za večjo varnost pešcev pri prečkanju ulice. Izvajalci gradnje so bili Komunalne gradnje d.o.o., Nigrad d.o.o. in Santosa d.o.o..