Karlovška cesta

izvedeno

Zaključek projekta: 2018

Opis projekta

Izvedli smo preplastitev Karlovške ceste od Hrenove ulice do Janežičeve ulice vključno s površinami za pešce in avtobusnima postajama. Obnovili smo otoke v križišču z predorom pod Gradom ter vzpostavili horizontalna signalizacijo na celotnem odseku.

Karlovška cesta je poimenovana po mestu Karlovac, prvič je omenjena v popisu ulic, cest in trgov iz leta 1848 kot Karlstädter-Strasse.