Hruševska cesta

izvedeno

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Uredili smo kanalizacijo, obnovili vodovodno in električno omrežje, telekomunikacijske povezave in javno razsvetljavo ter uredili nove plinovodne priključke. Uredili bomo tudi enostranski pločnik ter kolesarski stezi.

Pogodbena vrednost ureditve ceste in odvodnjavanja je 343.436 EUR brez DDV in se v celoti financira iz proračuna MOL in VOKA Snaga.
Pogodbena vrednost izgradnja fekalne kanalizacije pa znaša 246.804 EUR brez DDV in je sofinancirana iz proračuna MOL, RS in EU sredstev.