Hotimirova ulica

izvedeno

Zaključek projekta: 2018

Opis projekta

Na Hotimirovi ulici smo obnovili kanalizacijo in vodovod ter zgradili kabelsko kanalizacijo za javno razsvetljavo, in sicer od Aljaževe do Obirske. Uredili smo manjkajoči del pločnika, križišče s ulico Zofke Kvedrove pa je zaradi večje varnosti udeležencev v prometu nadvišano. Investitor je JP Vodovod-Kanalizacija, izvajalec del pa je bilo podjetje Prenova Gradbenik.