Gospodarsko razstavišče

v teku

Zaključek projekta: 2022

Opis projekta

Mestna občina Ljubljana je večinski lastnik (69 %) Gospodarskega razstavišča – vodilnega prireditvenega centra v Sloveniji. 

Na Gospodarskem razstavišču vsako leto poteka več kot 200 prireditev, ki jih obišče približno 450.000 obiskovalcev. S svojo več kot polstoletno tradicijo je idealen prostor za živahne sejme, odmevne kongrese in druga dogajanja zabavnega, kulturnega in izobraževalnega značaja.

Projekt vključuje

 • Na Gospodarskem razstavišču bomo zgradili novo dvorano

  v teku

  Leto zaključka: 2022

  Vrednost: 8.000.000 €

  Nova dvorana je predvidena med poslovno stavbo GR (kompleks dvoran B) in Stekleno dvorano (C). Na podlagi investicijske pobude GR in projektne naloge Arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar je predvideno, da bo dvorana delno steklena, tako da bo z Dunajske ceste omogočala pogled na Baragovo semenišče arhitekta Jožeta Plečnika. Bruto tlorisna površina objekta znaša 2630 kvadratnih metrov, kar je nekaj več od dvorane Kocka (A 2). Skupna višina objekta pa je 24 metrov. V pritličju stavbe bo Gospodarsko razstavišče pridobilo največjo večnamensko dvorano v Sloveniji, v kateri se bo lahko izvajala sejemska ali kongresna dejavnost. Dvorana bo sprejela do 4000 gostov. Nad njo je v načrtu še več manjših večnamenskih dvoran, v katerih bo prostor za kongresno dejavnost. Posebnost dvorane bo tudi ozelenela terasa. Novi objekt bo za Gospodarsko razstavišče velika pridobitev, saj bo namenjen za velike mednarodne kongrese, po katerih je na GR vedno večje povpraševanje, po drugi strani pa bo dvorana v pritličju Gospodarsko razstavišče vsaj delno razbremenila montažnih dvoran, ki jih zdaj postavijo na največjih sejemskih prireditvah.

  Gradnja novega poslopja na zunanji ploščadi GR je del investicijskih pobud za urbano prenovo območja med Dunajsko, Linhartovo, Železno in Vilharjevo cesto. Na osnovi teh je MOL MU Oddelek za urejanje prostora pristopil k izdelavi strokovnih podlag in variantnih rešitev, ki bodo osnova za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Ocenjena vrednost investicije znaša od pet do osem milijonov evrov. Finančna sredstva so v fazi pridobivanja. Objekt naj bi začeli graditi po sprejetju OPPN, tj. med leti 2021 in 2022, gradnja pa bo trajala okvirno eno leto.