Energetska obnova prostorov Mestne uprave MOL na Proletarski cesti 1

izvedeno

Zaključek projekta: 2018

Opis projekta

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane smo objekt celovito prenovili. Ker je objekt vpisan v Register kulturne dediščine RS, smo upoštevali smernice izdane s strani ZVKDS.

 

Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo na zunanjih stenah objekta.

Izolacija podstrešja: Na tla neogrevanega podstrešja smo položili toplotno izolacijo v debelini, ki ustreza PURES.

Stavbno pohištvo: Kjer stavbno pohištvo še ni bilo zamenjano, smo le to zamenjali z novim v PVC izvedbi s koeficientom 1,1 W/m 2K.

Prenova ogrevalnega sistema: Izvedli smo celovito obnovo toplotne postaje.

Vgradnja termostatskih ventilov: Vgradili smo termostatske radiatorske ventile.

Prenova razsvetljave: Zamenjali smo obstoječo staro in energetsko potratno razsvetljavo z varčnimi LED svetili.

Energetsko upravljanje: Uvedli smo centralni nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo porabo in doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).