Cesta dveh cesarjev

v teku

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

 • Projekt ČISTO ZATE: prenovili bomo Ceste dveh cesarjev

  v teku

  Leto zaključka: 2021

  V ponedeljek, 12. oktobra 2020, bomo začeli s prenovo Ceste dveh cesarjev na odseku od Ceste v Mestni log do Barjanske ceste. Dela bodo potekala predvidoma do 30. avgusta 2021. Po prenovi bosta na obeh straneh ceste urejena kolesarska steza in pločnik, poleg kanalizacije bomo uredili tudi javno razsvetljavo, plinovod in kabelsko kanalizacijo. Na sedanjem križišču Ceste dveh cesarjev in Ceste v Mestni log bomo uredili krožišče, s katerim bomo poskrbeli za boljšo pretočnost prometa.

  Z deli bomo začeli v križišču Ceste dveh cesarjev in Ceste v Mestni log, nato pa zaporo pomikali proti vzhodu. Zaradi del bo cesta zaprta za ves promet, omogočen bo le lokalni dovoz za stanovalce. Tranzitni promet bo prepovedan.

  Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje, strpnost ter upoštevanje prometne signalizacije.

  Dela potekajo v sklopu projekta ČISTO ZATE - dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2.000 PE v Mestni občini Ljubljana, v okviru katerega bomo uredili kanalizacijo na 261 ulicah, na javno kanalizacijo pa na novo priključili več kot 22.000 prebivalcev.

  Pred letom 2007 je bila priključenost na kanalizacijo na območju MOL 68%, do konca leta 2018 smo jo povečali na 88%, s projektom Čisto zate pa jo bomo do leta 2021 povečali na kar 98%.

  S tem projektom bomo omogočili tudi zaprtje 4.500 greznic, od tega 1.900 v Medvodah in Vodicah, ki sedaj odpadno vodo spuščajo v Ljubljano.

  Izvajalci del so Komunalne gradnje d.o.o.

 • V okviru projekta Čisto zate smo prenovili del Ceste dveh cesarjev

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Dela na Cesti dveh cesarjev smo končali pred predvidenim rokom, tako da je cesta že odprta za promet.

  Rekonstrukcija ceste je sodila v okvir evropskega projekta ČISTO ZATE, v okviru katerega na območju Ljubljane dograjujemo kanalizacijsko omrežje, na cestah pa hkrati urejamo še ostalo komunalno in cestno infrastrukturo.

  S prenovo ceste smo poskrbeli tudi večjo varnost v prometu na tem območju.

 • Uredili smo pločnik in asfaltirali del Ceste dveh cesarjev

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 238.717 €

  Projekt obsega ureditev pločnika na delu ceste in asfaltiranje dveh odsekov ceste. Sanacija vozišča od HŠ 104c do 106.

 • Na delu Ceste dveh cesarjev smo vzpostavili kanalizacijo, vodovod in plinovod

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 884.000 €

  Projekt obsega izgradnjo kanalizacije, vodovoda in plinovoda za naselje ob Cesti dveh cesarjev (hišne št. 104 do 108).