Pametne rešitve za meščane

Za lažjo in hitrejšo pot do številnih mestnih storitev

 • Brezžično omrežje Wifree Ljubljana.
 • Enotna turistična in mestna kartica Urbana. Tudi kot mobilna aplikacija.
 • Elektronski brezpapirni prikazovalniki voznih redov mestnih avtobusov na Slovenski cesti.
 • Pametni semaforji na krožišču v Tomačevem in na križiščih po mestu.
 • Električno vozilo Kavalir v območju za pešce.
 • Električni vlakec Urban.
 • Souporaba električnih vozil Avant2Go.
 • Souporaba koles BicikeLJ.
 • Storitev Prevoz na klic za osebe z oviranostmi.
 • Integracija medkrajevnih linij iz primestnih občin z mestnimi linijami avtobusov JP LPP.

IntegracijaObmestnihKrajev

 • Sistem sledenja vozil LPP.
 • Električne polnilnice za vozila.
 • Polnilnice na stisnjeni zemeljski plin.
 • Prva javna polnilnica na utekočinjeni plin za tovornjake.
 • Elektronska čakalna vrsta v potniškem centru LPP.
 • Sistem za evidentiranje zasedenosti parkirnih mest.  
 • Taktilne makete in zemljevidi v nekaterih javnih zavodih.
 • Brezplačno SMS obveščanje o delih na omrežju toplote in plina Energetike Ljubljana.
 • Podzemne zbiralnice odpadkov.

PodzemneZbiralnice

 • Interaktivna zvočna instalacija na temo hrupa in zvoka.
 • Energetske sanacije na objektih MOL (osnovne šole, vrtci, javne stavbe).
 • Simulacijski center ZD Ljubljana.
 • Vračilo gradiva v katerikoli Mestni knjižnici Ljubljana, ne glede na to, kje je bilo izposojeno.
 • Možnost izposoje e-knjig.
 • Oprema predstav v MGL z nadnapisi za gluhe in gluhoneme.
 • Bralne uprizoritve za slepe in slabovidne.

BranjeSlepim

 • Avdiovodniki, veččutna vodstva in vodstva po razstavah v znakovnem jeziku v nekaterih kulturnih ustanovah.
 • Vertikalni vrt z ozelenelo steno v Družinskem centru Mala ulica in v Točki. Zate. (2016)

VertikalniVrt